Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki

Kto może zostać Reprezentantem, Osobą Upoważnioną przy subkoncie?

 

 

Kim jest Reprezentant?

 

Jest to osoba, która działa w imieniu Beneficjenta i go reprezentuje. Może to być rodzic (jeśli Beneficjent jest niepełnoletni), opiekun prawny (na podstawie decyzji sądu lub aktu notarialnego) lub każda osoba upoważniona pisemnie przez Beneficjenta do reprezentowania.

Reprezentant może założyć subkonto, w dwu pierwszych wymienionych wyżej przypadkach podpisać dokumenty (Porozumienie i Regulamin), składać wnioski o dofinansowanie, rozwiązać Porozumienie i podejmować wszystkie decyzje związane z prowadzeniem subkonta. Reprezentant powinien być wskazany w podpisanym przez Beneficjenta Porozumieniu o subkoncie lub posiadać pełnomocnictwo/upoważnienie do reprezentowania Beneficjenta. Reprezentant posiada takie same prawa do decydowania w sprawie subkonta co Podopieczny Fundacji. Przy subkoncie może być wyznaczony tylko jeden Reprezentant.

 

Kim jest Osoba Upoważniona?

 

Jest to dodatkowa osoba wskazana w Porozumieniu o subkoncie, która w wyznaczonym zakresie może działać w sprawach związanych z subkontem. Wskazanie osoby upoważnionej nie jest obowiązkowe. W ramach subkonta Osoba Upoważniona może być uprawniona przez Podopiecznego do:

  1. uzyskiwania informacji o operacjach i stanie subkonta,
  2. podpisywania i składania wniosków o dofinansowanie.

Podopieczny może wskazać w dowolnym momencie nowego Reprezentanta lub dodatkową Osobę Upoważnioną, nawet po założeniu subkonta. Jeżeli Podopieczny Fundacji chce upoważnić kolejne osoby, może to zrobić, wypełniając druk Upoważnienia. Na mocy tego druku można wskazać również nowego Reprezentanta.

Druk Upoważnienia do subkonta jest dostępny po zalogowaniu się na stronie internetowej Fundacji AVALON w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Można go również uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z biurem Fundacji. Druk Upoważnienia musi być podpisany przez Podopiecznego Fundacji lub wskazanego Reprezentanta.

 

W momencie gdy subkonto jest zakładane dla osoby pełnoletniej, świadomej swoich decyzji, jednak stan zdrowia uniemożliwia podpisanie dokumentów samodzielnie, dokument może być podpisany tuszowym odciskiem palca Podopiecznego z wpisanym obok jego imieniem i nazwiskiem. Podpis taki powinien być złożony w obecności osoby poświadczającej i potwierdzony także jej podpisem. Taka sama zasada dotyczy podpisania druku Upoważnienia czy Wniosku o dofinansowanie.

 

Po wypełnieniu i podpisaniu druku Upoważnienia należy przesłać oryginał dokumentu pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Biura Fundacji AVALON. Dokument może zostać również zeskanowany i przesłany mailowo na adres [email protected].

Wskazanie Reprezentanta lub Osoby Upoważnionej przy subkoncie w Fundacji AVALON może odbyć się także na podstawie wiadomości mailowej, w treści której zostaną wpisane wszystkie niezbędne dane zawarte na druku Upoważnienia dotyczące wskazywanego Reprezentanta (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu) lub Osoby Upoważnionej (imię i nazwisko, wybrane zakresy upoważnienia). Należy pamiętać, aby w treści wiadomości mailowej przepisane zostało oświadczenie:

Beneficjent/Reprezentant oświadcza, że uzyskał zgodę od wskazanych w Upoważnieniu osób na przekazanie ich danych do Fundacji w celu realizacji umowy.

Odsłony: 3953
Ulotkę wygenerowano: 0
Ulotkę wysłano mailem: 0

Masz pytanie? Prześlij prośbę o kontakt:

Temat kontaktu *

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36 lub email: [email protected]. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected]

Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych, a w przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody także w celach marketingowych i promocyjnych oraz statystycznych administratora danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma skutku dla przetwarzania wykonanego przed cofnięciem zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.

e-pity po prostu

Pomóż nam pomagać!

KRS:

0000270809

Numer konta do darowizn dla Podopiecznych:

62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Dane dla przelewów walutowych i zagranicznych >>
Donations in other currencies (Euro, USD and more) >>

OPINEO 2018a