Przejdź do głównej zawartości

Subkonto w Fundacji Avalon

Czy orzeczenie o niepełnosprawności jest konieczne przy zakładaniu subkonta?

Nie. Aby założyć subkonto dla dziecka albo dla osoby dorosłej w Fundacji Avalon, nie jest wymagane posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Jeśli orzeczenie zostało wydane, Fundacja prosi o dosłanie skanu bądź kserokopii orzeczenia wraz ze skanami lub kserokopiami dokumentacji medycznej oraz oryginałami Porozumienia i Regulaminu składanymi w celu założenia subkonta. Brak orzeczenia o niepełnosprawności nie może stanowić podstawy do odrzucenia dokumentów przesłanych do założenia subkonta.