Przejdź do głównej zawartości

Subkonto w Fundacji Avalon

Czy adres mailowy jest konieczny przy zakładaniu subkonta?

Tak. Bez podanego adresu mailowego Fundacja Avalon nie założy subkonta dla osoby niepełnosprawnej lub przewlekle chorej.

Adres mailowy wskazany w Porozumieniu jest adresem kontaktowym i beneficjent wyraża zgodę, aby wiadomości przekazywane tą drogą były traktowane przez Fundację jako oświadczenia woli. Na wskazany adres mailowy Fundacja przesyła informację o założeniu subkonta, informacje o etapie realizacji wniosków o dofinansowanie czy wydruku ulotek.

Przy subkoncie może być podany tylko jeden oficjalny adres mailowy. Jego zmiana jest możliwa wyłącznie w formie pisemnej – mailowej lub papierowej. Przy zmianie adresu mailowego konieczne jest podanie nowego adresu mailowego.