Przejdź do głównej zawartości

Chcę założyć subkonto

Czy adres mailowy jest konieczny przy zakładaniu subkonta?

Tak. Bez podanego adresu mailowego Fundacja Avalon nie założy subkonta dla osoby niepełnosprawnej lub przewlekle chorej.

Adres mailowy wskazany w Porozumieniu jest adresem kontaktowym i beneficjent wyraża zgodę, aby wiadomości przekazywane tą drogą były traktowane przez Fundację jako oświadczenia woli. Na wskazany adres mailowy Fundacja przesyła informację o założeniu subkonta, informacje o etapie realizacji wniosków o dofinansowanie czy wydruku ulotek.

Przy subkoncie może być podany tylko jeden oficjalny adres mailowy. Jego zmiana jest możliwa wyłącznie w formie pisemnej – mailowej lub papierowej. Przy zmianie adresu mailowego konieczne jest podanie nowego adresu mailowego.