Przejdź do głównej zawartości

Subkonto w Fundacji Avalon

Jak zaktualizować nazwisko beneficjenta, reprezentanta lub upoważnionego?

W sytuacji zmiany nazwiska beneficjenta, reprezentanta lub upoważnionego, dane mogą zostać zaktualizowane na podstawie dyspozycji przesłanej mailowo z oficjalnego adresu przepisanego do subkonta lub listownie na adres biura Fundacji, z załączeniem skanu / kserokopii dokumentu potwierdzającego zmianę (np. akt małżeństwa). W przypadku aktualizacji nazwiska beneficjenta prosimy o potwierdzenie, czy identyfikator subkonta również ma zostać zmieniony zgodnie z nowym nazwiskiem.