Przejdź do głównej zawartości

Subkonto w Fundacji Avalon

Czy Fundacja Avalon zakłada subkonta dla osób z chorobami rzadkimi?

Tak. Fundacja Avalon zakłada subkonta dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, także z chorobami rzadkimi. Podstawą do założenia subkonta jest choroba o charakterze przewlekłym wymagająca rehabilitacji, leczenia farmakologicznego lub konsultacji lekarskich.