Przejdź do głównej zawartości

Subkonto w Fundacji Avalon

Jak zmienić adres korespondencyjny / numer telefonu przy subkoncie?

W celu zaktualizowania danych kontaktowych beneficjenta Fundacji Avalon lub jego reprezentanta należy przesłać dyspozycję do zmiany adresu korespondencyjnego czy numeru telefonu mailowo z oficjalnego adresu przypisanego do subkonta lub listownie na adres biura Fundacji. Pisemna dyspozycja może zostać uzupełniona na gotowym druku Dyspozycja do aktualizacji danych lub na zwykłej kartce z podpisem beneficjenta lub reprezentanta.