Przejdź do głównej zawartości

Subkonto w Fundacji Avalon

Czy Porozumienie i Regulamin musi zostać dostarczone do Fundacji w oryginale?

Tak, jeśli decydujesz się na założenie subkonta tradycyjnie przychodząc do Fundacji lub wysyłając list.

W Fundacji istnieją bowiem trzy drogi założenia subkonta:

  1. Tradycyjna – gdzie osobiście lub listownie należy dostarczyć do Fundacji wypełnione i podpisane Porozumienie i Regulamin razem z kserokopią dokumentu medycznego oraz orzeczenia o niepełnosprawności, jeśli zostało wydane.
  2. Online – wypełniając formularz na stronie internetowej i dołączając dokument medyczny oraz orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli zostało wydane.
  3. Mailowa – wysyłając skany dokumentów (Porozumienia, Regulaminu, dokumentu medycznego oraz ewentualnego orzeczenia o niepełnosprawności) na adres [email protected]. W wolnej chwili będzie trzeba dostarczyć oryginały Porozumienia i Regulaminu do siedziby Fundacji