Przejdź do głównej zawartości

Regulamin serwisu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem www.fundacjaavalon.pl, zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, z siedzibą w Warszawie przy ul. Michała Kajki 80/82/1, 04-620 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS: 0000270809, zwaną dalej „Fundacją”,
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”  określa warunki korzystania z Serwisu,
 3. Zadaniem Serwisu jest:
  • Prezentacja informacji o działalności Fundacji oraz bieżących projektach realizowanych przez Fundację,
  • Umożliwienie logowania do panelu subkonta beneficjenta pod adresem: subkonta.fundacjaavalon.pl,
  • Dostęp do aktualnej bazy beneficjentów Fundacji zamieszczonych w Serwisie,
  • Wsparcie finansowe działalności statutowej Fundacji,
  • Kontakt bezpośrednio z pracownikiem Fundacji poprzez formularz kontaktowy.

§2 Subkonto

 1. Serwis umożliwia logowanie beneficjenta Fundacji, zwanego dalej „Użytkownikiem” do panelu beneficjenta, zwanego dalej „Panelem”.
 2. Użytkownikiem Panelu jest osoba, na rzecz której zostało założone subkonto po wcześniejszym podpisaniu Porozumienia i Regulaminu subkonta.
 3. Logowanie do Panelu subkonta Użytkownika odbywa się za pomocą strony Serwisu pod adresem: subkonta.fundacjaavalon.pl. Użytkownik  w celu zalogowania otrzymuje login (numer subkonta nadany przez Fundację) oraz hasło (numer PESEL użytkownika), które może zostać przez niego zmienione.
 4. Logowanie do panelu umożliwia sprawdzenie aktualnego stanu subkonta, daje również dostęp do aktualnych dokumentów oraz do informacji o bieżących zmianach w dokumentach dotyczących subkonta, jak również informacji o aktualnych działaniach prowadzonych przez Fundację.
 5. Fundacja w ramach subkonta umożliwia użytkownikowi korzystanie z dodatkowych programów donacyjnych:
  1. Program FaniMani – umożliwia użytkownikom serwisu gromadzenie środków finansowych poprzez wykonywanie zakupów po wcześniejszym założeniu konta i zalogowaniu się na platformie opracowanej przez Fundację FaniMani. Platforma opracowana przez Fundację FaniMani dostępna jest pod adresem: www.fanimani.pl. Regulamin dotyczący korzystania z FaniMani dostępny jest dla Użytkownika w Serwisie Fundacji pod adresem: Regulamin FaniMani
  2. Allegro Charytatywni – umożliwia zbieranie środków  na rzecz Podopiecznych Fundacji oraz na cele statutowe Fundacji drogą aukcji charytatywnych. Program Allegro Charytatywni dostępny jest pod adresem: http://charytatywni.allegro.pl/, regulamin korzystania z serwisu Charytatywni Allegro dla podopiecznych Fundacji Avalon dostępny jest dla Użytkownika Serwisu Fundacji pod adresem: Regulamin Charytatywni Allegro

§3 Płatności PayU

 1. Serwis umożliwia dokonywanie płatności na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej, jak również wsparcia wybranego beneficjenta Fundacji posiadającego subkonto.
 2. Płatności obsługiwane są przez serwis płatności internetowych PayU.pl
 3. Wszelkie płatności obsługiwane przez PayU.pl wyrażone są w PLN.
 4. W ramach płatności PayU można dokonać płatności korzystając z następujących metod: przelew elektroniczny, przelew tradycyjny, płatność kartą płatniczą: Visa, Mastercard, płatność przez portfele elektroniczne (pełna lista metod płatności obsługiwanych przez PayU dostępna jest tutaj).
 5. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera Regulamin PayU  dostępny w serwisie www.payu.pl.

§4 Darowizny cykliczne 

 1. Darczyńca przekazując darowiznę cykliczną wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez PayU kwoty pieniężnej, którą darczyńca sam określa. Kwota ta pobierana jest przez PayU z karty płatniczej darczyńcy.
 2. W przypadku braku środków na karcie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zdeklarowana kwota nie zostanie pobrana.
 3. PayU nie pobiera od darczyńcy opłaty od realizacji usługi. Serwis pobiera od Fundacji prowizję w wysokości 0,80% od każdej darowizny.
 4. Na dwa tygodnie przed pobraniem z karty darczyńca jest informowany za pomocą wiadomości e-mail o nadchodzącym pobraniu. 
 5. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących przekazania darowizny cyklicznej (dokonanie subskrypcji, rezygnacja z subskrypcji, zmiana kwoty) należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail [email protected]

§5 Płatności PayPal

 1. Serwis umożliwia dokonywanie płatności na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej, jak również wsparcia wybranego beneficjenta Fundacji posiadającego subkonto.
 2. Firma PayPal pobiera opłaty za korzystanie z usług, jak określono na stronie opłat.
 3. Szczegóły dokonywanych transakcji zawierają Umowy prawne dotyczące Usług PayPal dostępny w serwisie www.paypal.com/.

§6 Przelew na telefon BLIK

 1. Przelew na telefon BLIK umożliwia dokonywania płatności na rzecz Fundacji w celu wsparcia działalności statutowej, jak również wsparcia wybranego beneficjenta Fundacji posiadającego subkonto.
 2. Usługa dostępna jest w Bankowości Mobilnej i aby z niej skorzystać użytkownik musi aktywować usługę Przelew na telefon BLIK na swoim telefonie.
 3. Szczegóły dotyczące usługi Przelew na telefon BLIK dostępne są na stronie operatora płatności BLIK – tutaj.

§7 Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przekazane przez użytkowników dane w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu będą przetwarzane w związku z realizowanymi usługami oraz w celach związanych z rejestracją w serwisie subkonta.fundacjaavalon.pl.
 2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
 3. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Fundacja Avalon Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. Michała Kajki 80/82/1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36  lub email: [email protected]. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected]
 4. Administratorem danych w ramach usługi płatności PayU jest właściciel serwisu www.PayU.pl
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych, a także w celach kontaktowych oraz statystycznych realizowanych przez administratora danych.
 6. Dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. W razie wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody dane w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku będą udostępnione sponsorom Fundacji Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym w ich celach promocyjnych i reklamowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść  skargę do organu nadzorczego.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma skutku dla przetwarzania wykonanego przed cofnięciem zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Serwisu.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dostępny w stopce na stronie głównej Serwisu oraz pod adresem http://fundacjaavalon/regulamin-serwisu.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego informowania Użytkownika.
 3. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji w serwisie.
 4. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.
 5. Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z wyżej wymienionych form działalności.
 6. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, bądź wyżej wymienionych  form działalności należy kierować pod adres e-mail [email protected] . Rozpatrywane będą one w terminie 14 dni od przesłania reklamacji na podany powyżej adres.