Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod głównym adresem www.fundacjaavalon.pl, zwany dalej „Serwisem” prowadzony jest przez AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, z siedzibą w Warszawie przy ul. Michała Kajki 80/82/1, 04-620 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS: 0000270809, zwaną dalej „Fundacją”,
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”  określa warunki korzystania z Serwisu,
 3. Zadaniem Serwisu jest:
  • Prezentacja informacji o działalności Fundacji oraz bieżących projektach realizowanych przez Fundację,
  • Umożliwienie logowania do panelu subkonta beneficjenta pod adresem: subkonta.fundacjaavalon.pl,
  • Dostęp do aktualnej bazy beneficjentów Fundacji zamieszczonych w Serwisie,
  • Korzystanie i logowanie się do Forum Dyskusyjnego,
  • Wparcie działalności statutowej Fundacji dokonywanej za pośrednictwem PayU,
  • Kontakt bezpośrednio z pracownikiem Fundacji poprzez formularz kontaktowy.

§2 Subkonto

 1. Serwis umożliwia logowanie beneficjenta Fundacji, zwanego dalej „Użytkownikiem” do panelu beneficjenta, zwanego dalej „Panelem”.
 2. Użytkownikiem Panelu jest osoba, na rzecz której zostało założone subkonto po wcześniejszym podpisaniu Porozumienia i Regulaminu subkonta.
 3. Logowanie do Panelu subkonta Użytkownika odbywa się za pomocą strony Serwisu pod adresem: subkonta.fundacjaavalon.pl. Użytkownik  w celu zalogowania otrzymuje login (numer subkonta nadany przez Fundację) oraz hasło (numer PESEL użytkownika), które może zostać przez niego zmienione.
 4. Logowanie do panelu umożliwia sprawdzenie aktualnego stanu subkonta, daje również dostęp do aktualnych dokumentów oraz do informacji o bieżących zmianach w dokumentach dotyczących subkonta, jak również informacji o aktualnych działaniach prowadzonych przez Fundację.
 5. Fundacja w ramach subkonta umożliwia użytkownikowi korzystanie z dodatkowych programów donacyjnych:
 6. Program FaniMani - umożliwia użytkownikom serwisu gromadzenie środków finansowych poprzez wykonywanie zakupów po wcześniejszym założeniu konta i zalogowaniu się na platformie opracowanej przez Fundację FaniMani. Platforma opracowana przez Fundację FaniMani dostępna jest pod adresem: www.fanimani.pl. Regulamin dotyczący korzystania z FaniMani dostępny jest dla Użytkownika w Serwisie Fundacji  pod adresem: Regulamin FaniMani
 7. Program Charytatywni Allegro - umożliwia zbieranie środków  na rzecz Podopiecznych Fundacji oraz na cele statutowe Fundacji drogą aukcji charytatywnych. Program Charytatywni Allegro dostępny jest pod adresem: http://charytatywni.allegro.pl/ , regulamin korzystania z serwisu Charytatywni Allegro dla podopiecznych Fundacji Avalon dostępny jest dla Użytkownika Serwisu Fundacji pod adresem: Regulamin Charytatywni Allegro

§3 Płatności PayU

 1. Serwis umożliwia dokonywanie płatności na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej, jak również wsparcia wybranego beneficjenta Fundacji posiadającego subkonto.
 2. Płatności obsługiwane są przez serwis płatności internetowych PayU.pl
 3. Przekierowanie do serwisu PayU.pl następuje przez kliknięcie przycisku PayU umieszczonego w Serwisie fundacji.
 4. Wszelkie płatności obsługiwane przez PayU.pl wyrażone są w PLN.
 5. W ramach płatności PayU można dokonać płatności  korzystając z następujących metod: przelew elektroniczny, przelew tradycyjny, płatność kartą płatniczą: Visa, Mastercard (lista banków oraz kart kredytowych i debetowych obsługujących PayU dostępna jest tutaj)
 6. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera Regulamin PayU  dostępny w serwisie www.PayU.pl

§4 Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przekazane przez użytkowników dane w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu będą przetwarzane w związku z realizowanymi usługami oraz w celach związanych z rejestracją w serwisie subkonta.fundacjaavalon.pl.

 2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.

 3. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Fundacja Avalon Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. Michała Kajki 80/82/1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36  lub email: [email protected]. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected]

 4. Administratorem danych w ramach usługi płatności PayU jest właściciel serwisu www.PayU.pl

 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych, a także w celach kontaktowych oraz statystycznych realizowanych przez administratora danych.

 6. Dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 7. W razie wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody dane w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku będą udostępnione sponsorom Fundacji Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym w ich celach promocyjnych i reklamowych.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść  skargę do organu nadzorczego.

 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma skutku dla przetwarzania wykonanego przed cofnięciem zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dostępny w stopce na stronie głównej Serwisu oraz pod adresem http://fundacjaavalon/regulamin.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego informowania Użytkownika.
 3. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji w serwisie.
 4. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu.
 5. Fundacja ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z wyżej wymienionych form działalności.
 6. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, bądź wyżej wymienionych  form działalności należy kierować pod adres e-mail [email protected] . Rozpatrywane będą one w terminie 14 dni od przesłania reklamacji na podany powyżej adres.

 

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Wesprzyj działania Fundacji Avalon

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!