Przejdź do głównej zawartości

O spółce Wystarczy zacząć

Wystarczy zacząć Sp. z o.o. to spółka powołana przez Fundację Avalon w dniu 29 kwietnia 2021 roku. Fundacja jest jej jedynym i całkowitym właścicielem, posiadając w kapitale zakładowym 100% udziałów.

Spółka prowadzi działalność komercyjną i zarobkową, z której zysk zasila działalność statutową Fundacji. Dzięki powołaniu oddzielnego podmiotu Fundacja mogła zrezygnować z prowadzenia działalności gospodarczej i w pełni skoncentrować się na bezpośrednim pomaganiu osobom z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym. Taki podział zapewnia przejrzystość działań, która jest fundamentem zaufania, jakim Fundację darzą jej darczyńcy, partnerzy i sympatycy.

Spółka podlega prawu i wszystkim rygorom życia gospodarczego w Polsce. Działalność podmiotu jest kontrolowana i monitorowana przez odpowiednie instytucje państwowe oraz prowadzi sprawozdawczość ze swojej działalności.

Logotyp spółki wystarczy zacząć, czyli napis "wystarczy zacząć", nad którym znajdują się trzy mewy.
Ikonka przedstawiająca człowieka, który stoi obok tablicy z napisami i wykresem.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia dla osób, firm i instytucji w zakresie relacji i kontaktów z osobami z niepełnosprawnościami.

Ikonka, na której znajduje się kamera.

Materiały informacyjne

Produkujemy materiały informacyjne i edukacyjne, treści audio-video, videoblogi, programy telewizyjne, audycje radiowe, podcasty, które podnoszą poziom świadomości społeczeństwa na temat niepełnosprawności.

Ikonka z człowiekiem, który trzyma kartkę, na której znajduje się symbol z osobą na wózkiem i uśmiechnięta buźka.

Akcje i kampanie społeczne

Realizujemy akcje, wydarzenia, kampanie i projekty prowadzące do zmiany społecznego postrzegania niepełnosprawności.

Ikonka, która przedstawia dłoń trzymającą megafon.

Promocja i reklama

Prowadzimy działania promocyjne i reklamowe wobec podmiotów zaangażowanych na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych.

Ikonka, na której znajduje się teczka, a wokół niej gwiazdki i dwie strzałki w górę.

Rozwój usług i produktów

Wspieramy rozwój usług i produktów, które wpływają na codzienność OzN.

Ikonka usmiechniętego człowieka w czapce, który trzyma klucz francuski.

Warsztat mechaniki samochodowej

Prowadzimy warsztaty mechaniki samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi samochodów dostosowanych do prowadzenia przez osoby z niepełnosprawnościami.

Dane kontaktowe

Wystarczy zacząć S. z o.o.
NIP 521-393-07-48
REGON 389108322

ul. Domaniewska 50A
02-672 Warszawa


Spółka zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000902755

e-mail: [email protected]
tel. +48 696 969 627