Przejdź do głównej zawartości

Subkonto w Fundacji Avalon

Czy obecność osobista jest konieczna przy zakładaniu subkonta?

Nie. Fundacja Avalon zakłada subkonta dla osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych niezależnie od miejsca zamieszkania. Dlatego obecność osobista nie jest wymogiem koniecznym do założenia subkonta. Najważniejsze jest wypełnienie formularza online na stronie internetowej Fundacji lub przesłanie do Fundacji pocztą tradycyjną oryginałów wypełnionych druków Porozumienia i Regulaminu oraz kserokopii lub skanów: dokumentu medycznego, orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli takie orzeczenie zostało wydane).