Przejdź do głównej zawartości

Subkonto w Fundacji Avalon

Czy Fundacja Avalon ma ograniczenia w zakładaniu subkont wynikające z posiadanego schorzenia?

Nie. Fundacja Avalon zakłada subkonta dla osób z różnymi schorzeniami, nie zawęża możliwości skorzystania z projektu „Weź sprawy we własne ręce” do osób z wybranym schorzeniem czy niepełnosprawnością. Fundacja Avalon jest też organizacją zakładającą subkonta dla osób z chorobami rzadkimi.

Zarówno w Statucie Fundacji Avalon, jak i w Porozumieniu zamieszczona jest informacja, że celem statutowym Fundacji jest „udzielenie pomocy w powrocie do zdrowia osobom po urazie kręgosłupa, osobom niepełnosprawnym i poważnie, przewlekle chorym…”

Fundacja zakłada subkonta dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych także z chorobami rzadkimi. Podstawą do założenia subkonta jest zatem choroba o charakterze przewlekłym, wymagająca rehabilitacji, leczenia farmakologicznego lub konsultacji lekarskich.

W momencie zakładania subkonta Fundacja nie wymaga posiadania orzeczenia o niepełnosprawności.

Jeśli orzeczenie takie zostało wydane, prosimy o dosłanie skanu lub kserokopii. Dane z zakresu stanu zdrowia beneficjenta znajdujące się w bazie Fundacji czy indywidualny profil na stronie można też na bieżąco aktualizować, dosyłając nowe dokumenty medyczne czy aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.