Przejdź do głównej zawartości

Subkonto w Fundacji Avalon

Czy Fundacja Avalon ma ograniczenia w zakładaniu subkont wynikające z posiadanego schorzenia?

Nie. Fundacja Avalon nie zawęża możliwości skorzystania z projektu „Weź sprawy we własne ręce” do osób z wybranym schorzeniem czy niepełnosprawnością. Zarówno w Statucie Fundacji Avalon, jak i w Porozumieniu zamieszczona jest informacja, że celem statutowym Fundacji jest „udzielenie pomocy w powrocie do zdrowia osobom po urazie kręgosłupa, osobom niepełnosprawnym i poważnie, przewlekle chorym…”. Podstawą do założenia subkonta jest zatem choroba o charakterze przewlekłym, wymagająca rehabilitacji, leczenia farmakologicznego lub konsultacji lekarskich.

W momencie zakładania subkonta Fundacja nie wymaga posiadania orzeczenia o niepełnosprawności. Jeśli jednak orzeczenie zostało wydane, prosimy o dosłanie jego skanu lub kserokopii.

Dane z zakresu stanu zdrowia beneficjenta znajdujące się w bazie Fundacji czy indywidualny profil na stronie można na bieżąco aktualizować, dosyłając nowe dokumenty medyczne lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.