Przejdź do głównej zawartości

Apelowanie

Jak przekazać 1,5% na subkonto?

Fundacja Avalon od 2009 roku posiada status OPP (Organizacji Pożytku Publicznego), co oznacza, że jest uprawniona do otrzymywania 1,5% podatku na cele statutowe oraz na rzecz swoich podopiecznych.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami 1,5% na rzecz OPP mogą przekazać: płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, płatnicy podatku liniowego, ryczałtowcy, osoby uzyskujące dochody z rynków finansowych (giełda i inne), osoby uzyskujące dochody z rynku nieruchomości, a więc wszyscy wypełniający PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Uzupełniając zeznanie PIT, należy zawrzeć kilka niezbędnych informacji, aby wpłata 1,5% podatku wpłynęła na subkonto danego Podopiecznego lub na cele statutowe Fundacji Avalon.

W zeznaniu PIT w części „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1,5% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, należy uzupełnić rubryki:

  1. Numer KRS – 0000270809. Dzięki tej informacji Urząd Skarbowy wie, że środki mają być przekazane do Fundacji Avalon.  
  2. Kwota – nie może przekraczać 1,5% podatku i musi być zaokrąglona do pełnych dziesiątek w dół.
  3. DODATKOWE INFORMACJE – CEL SZCZEGÓŁOWY, należy podać nazwisko i numer subkonta osoby, dla której chcemy przekazać 1,5% podatku, np. ”Kowalski, XXXX”. Informacja ta jest bardzo ważna dla Fundacji, aby móc odpowiednio zaksięgować środki.

Ważne!

Prawidłowe podanie numeru KRS, nazwiska wraz z numerem subkonta i złożenie zeznania PIT w odpowiednim terminie warunkuje to, czy środki  z 1,5% podatku trafią na subkonto.