Przejdź do głównej zawartości

Apelowanie

Czy mogę umieszczać swój apel w mediach (Internecie, gazetach, telewizji)?

Tak. Podopieczni Fundacji Avalon, którzy mają założone subkonto mogą zbierać środki, apelując o darowizny i 1,5% podatku za pośrednictwem mediów.

W apelach należy posługiwać się danymi do przekazywania środków, tj.: nadanym przez Fundację indywidualnym numerem subkonta, numerem konta do przekazywania darowizn, numerem KRS Fundacji. Bardzo ważne jest, aby apelować poprawnymi danymi, ponieważ tylko odpowiednio przekazane środki trafią bezpośrednio na subkonto podopiecznego.

Zgodnie z Regulaminem subkonta, treść apeli beneficjentów powinna być uzgadniana z Fundacją. Treść apeli powinna być spójna z celami statutowymi Fundacji oraz ze stanem rzeczywistym odnośnie sytuacji zdrowotnej podopiecznego opartej na stosownej dokumentacji medycznej, umożliwiającej zweryfikowanie jej przez Fundację. Ponadto przesłanie apelu do weryfikacji pozwoli uniknąć pomyłek w podawanym numerze konta bankowego, KRS czy numerze subkonta.

Zachęcamy do informowania Fundacji o emisji materiałów, programów z Państwa udziałem, dzięki temu Fundacja lepiej przygotuje się do zapytań mailowych i telefonicznych oraz obciążenia na stronie internetowej.