Przejdź do głównej zawartości

Apelowanie

Jak przekazać darowiznę na subkonto?

Darowiznę na subkonto Podopiecznego w dowolnym momencie może wpłacić każda osoba, także z zagranicy. Darowiznę można odliczyć od podstawy opodatkowania. Darczyńca może poprosić Fundację o wydanie zaświadczenia o przekazanych darowiznach.

Środki przekazywane na subkonta podopiecznych Fundacji Avalon (Regulamin Fundacji Avalon par. 8) są wydatkowane na koszty leczeniarehabilitacji, ale również na koszty dojazdów i koszty życia codziennego.

Jeśli Darczyńca będzie chciał określić celowość przekazanej wpłaty, prosimy o przesłanie w tej sprawie pisma listownie na adres Fundacji Avalon: ul. Domaniewska 50A. 02-672 Warszawa lub mailowo: [email protected].

Przekazując darowiznę na konkretnego Podopiecznego Fundacji, należy dokonać przelewu bankowego (może być przelew internetowy) lub wpłaty na poczcie:

Numer rachunku do przekazania darowizny to: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

Nazwa odbiorcy: Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 Warszawa                

W tytule wpłaty darowizny niezbędne jest podanie nazwiska i numeru subkonta osoby, której chcemy przekazać darowiznę, np.: Kowalski, 1234. 

To bardzo ważne, ponieważ dzięki tej informacji Fundacja może zaksięgować wpłatę na odpowiednie subkonto.

Oczywiście darowiznę można również przekazać bezpośrednio na cele statutowe Fundacji.

Jak przekazać darowiznę z zagranicy lub w obcej walucie?

Poniżej przedstawiamy dane do przelewów z zagranicy oraz przelewów walutowych:

IBAN – International Bank Account Number

Rachunek walutowy EUR:
IBAN: PL07 1600 1286 0003 0031 8642 6021

Rachunek walutowy USD:
IBAN: PL77 1600 1286 0003 0031 8642 6022

Rachunek dla przelewów zagranicznych w innych niż EUR I USD walutach:
IBAN: PL62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

Dane odbiorcy:

Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
ul. Michała Kajki 80/82/1
04-620 Warszawa, Polska

Bank odbiorcy:

BNP Paribas Bank Polska S.A.
Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 4
00-131 Warszawa

Kod SWIFT/BIC:  PPAB PLPK 

WAŻNE!

Jeśli chcesz przekazać darowiznę na rzecz konkretnego podopiecznego, wypełnij koniecznie pole TYTUŁ PRZELEWU, wpisując w nim nazwisko i numer subkonta osoby, której chcesz przekazać darowiznę: np. „KOWALSKI, xxx”.

Darowizny przekazane w innej walucie niż PLN zostaną zaksięgowane na subkoncie w złotówkach, po przeliczeniu środków zgodnie z kursem średnim walut publikowanym przez Narodowy Bank Polski z dnia otrzymania wpłaty.