Przejdź do głównej zawartości

Apelowanie

Jak prawidłowo apelować o wpłaty na subkonto?

Podopieczni Fundacji Avalon mogą apelować o 1,5% podatku i darowizny wykorzystując różne kanały i możliwości. Mogą apelować osobiście, drogą pocztową czy poprzez wszelkie media, także społecznościowe.

Zgodnie z Regulaminem subkonta, treść apeli pojawiających się w mediach beneficjenci powinni uzgodnić z Fundacją. Treść apeli powinna być zgodna z celami statutowymi Fundacji oraz zgodna ze stanem rzeczywistym odnośnie sytuacji zdrowotnej beneficjenta w oparciu o stosowną dokumentację umożliwiającą zweryfikowanie tych okoliczności przez Fundację. Ponadto przesłanie apelu do weryfikacji pracownikom Fundacji pozwoli uniknąć pomyłek w podawanych numerach kont bankowych, KRS czy numerze subkonta.