Przejdź do głównej zawartości

Subkonto w Fundacji Avalon

Jak założyć subkonto?

Założenie subkonta w Fundacji Avalon jest proste i szybkie.

Możesz wybrać jedną z trzech dróg:

  • Wypełnij formularz online
  • Wyślij skany bądź wyraźne zdjęcia dokumentów na adres [email protected], zgodnie z listą dostępną poniżej, a w dogodnym momenciee dostarcz oryginały Porozumienia i Regulaminu na adres biura Fundacji.
  • Dostarcz dokumenty bezpośrednio do biura Fundacji według poniższej instrukcji, opartej na następujących krokach:
  1. Przeczytaj i podpisz Porozumienie oraz Regulamin

Porozumienie można wypełnić ręcznie lub elektronicznie korzystając z aktywnego formularza PDF, dostępnego poniżej.

Pamiętaj, aby Porozumienie i Regulamin podpisać odręcznie lub świadomie złożonym tuszowym odciskiem palca beneficjenta poświadczonym przez reprezentanta, upoważnionego lub osobę trzecią. Przy odcisku należy wpisać imię i nazwisko beneficjenta wraz z podpisem osoby poświadczającej. Więcej na temat przeczytasz w artykule o tym kto może zostać reprezentantem lub osobą upoważnioną przy subkoncie.

Porozumienie i Regulamin należy odesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres:

Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
ul. Domaniewska 50A
02-672 Warszawa

  1. Dołącz skany lub kserokopie dokumentów

• dowolny dokument medyczny z rozpoznaniem schorzenia przewlekłego, np. ostatni wypis ze szpitala, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia lub wynik badania,

• orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli zostało wydane).

Fundacja może wymagać także, takich dokumentów jak:

• ksero/skan decyzji sądu o ubezwłasnowolnieniu lub aktu notarialnego o wyznaczeniu reprezentanta,

• ksero/skan akt urodzenia w przypadku innego nazwiska dziecka i rodzica.

Dla Twojego bezpieczeństwa każdy z powyższych dokumentów możesz przekreślić i opisać, że kopia powstała wyłącznie na potrzeby subkonta w Fundacji Avalon.

Wymienione powyżej dokumenty możesz dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną lub na adres [email protected].

GOTOWE!

Od momentu otrzymania kompletu wymaganych dokumentów Fundacja Avalon zakłada subkonto w około 3 dni robocze. Potwierdzeniem założenia subkonta jest otrzymanie wiadomości mailowej z nadanym indywidulanym identyfikatorem składającym się z nazwiska i numeru subkonta. Od dnia otrzymania maila z nadanym numerem, subkonto jest już w pełni aktywne.

Podpisane przez Fundację Porozumienie i Regulamin otrzymasz mailowo. Dokumenty będą wygenerowane z systemu informatycznego Fundacji i podpisane cyfrowo przez pracownika Fundacji. Podpis cyfrowy, który będzie dołączony do dokumentów, jest certyfikowany i równoznaczny z odręcznie złożonym podpisem – jest mu równy, co do wartości prawnej.

Infografika jak założyć subkonto? Pięć kroków - pierwszy określ dla kogo będą zbierane środki, drugi przygotuj dokumenty, trzeci wypełnij porozumienie i regulamin, czwarty dostarcz komplet dokumentów do Fundacji, piąty poczekaj na mailowe potwierdzenie założenia subkonta.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami! 

tel: (22) 266 82 36 
kom: 666 324 328 
mail: [email protected]