Przejdź do głównej zawartości

Subkonto w Fundacji Avalon

Jak założyć subkonto?

Subkonto umożliwia pozyskiwanie 1,5% podatku oraz darowizn od osób prywatnych czy firm, które chcą Cię wesprzeć, a także między innymi za pomocą naszego portalu zbiórkowego Helpuj.pl. Założenie subkonta w Fundacji Avalon jest proste i szybkie.

Możesz wybrać jedną z trzech dróg:

 • wypełnij formularz online
 • Mailowo – wyślij skany bądź wyraźne zdjęcia dokumentów już dziś na adres [email protected], zgodnie z listą dostępną poniżej. W wolnym czasie dostarcz oryginały Porozumienia i Regulaminu na adres: 
  Fundacja Avalon 
  Domaniewska 50a 
  02-672 Warszawa
 • dostarcz dokumenty bezpośrednio do biura Fundacji wg poniższej instrukcji, opartej na następujących krokach:
 1. Przeczytaj i podpisz Porozumienie oraz Regulamin

Porozumienie można wypełnić ręcznie lub elektronicznie korzystając z aktywnego formularza PDF, dostępnego poniżej.

Pamiętaj, aby Porozumienie i Regulamin podpisać odręcznie lub świadomie złożonym tuszowym odciskiem palca beneficjenta poświadczonym przez Reprezentanta, Upoważnionego lub osobę trzecią. Przy odcisku należy wpisać imię i nazwisko beneficjenta wraz z podpisem osoby poświadczającej. Więcej na temat przeczytasz w artykule o tym kto może zostać reprezentantem lub osobą upoważnioną przy subkoncie.

Porozumienie i Regulamin należy odesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres:

Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
ul. Domaniewska 50A
02-672 Warszawa

 1. Dołącz skany lub kserokopie dokumentów

Do założenia subkonta konieczne jest dostarczenie ksero/skan dokumentu medycznego z rozpoznaniem np. ostatni wypis ze szpitala czy zaświadczenie lekarskie. Jeśli zostało wydane orzeczenie o niepełnosprawności, prosimy również o załączenie jego kserokopii bądź skanu. 

Fundacja może wymagać także takich dokumentów jak:

• ksero/skan decyzji Sądu o ubezwłasnowolnieniu lub aktu notarialnego o wyznaczeniu Reprezentanta

• ksero/skan akt urodzenia w przypadku innego nazwiska dziecka i rodzica

Dla Twojego bezpieczeństwa każdy z powyższych dokumentów możesz przekreślić i opisać, że kopia powstała wyłącznie na potrzeby subkonta w Fundacji Avalon.

Wszystkie te dokumenty możesz dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, lub na adres email: [email protected]

Po otrzymaniu dokumentów, zakładamy subkonto i nadajemy mu numer. Poinformujemy Cię o tym drogą elektroniczną.

Od dnia otrzymania maila z nadanym numerem, subkonto jest już w pełni aktywne. Podpisane przez Fundację Porozumienie i Regulamin otrzymasz mailowo. Dokumenty będą wygenerowane z systemu informatycznego Fundacji i podpisane cyfrowo przez pracownika Fundacji. Podpis cyfrowy, który będzie dołączony do dokumentów, jest certyfikowany i równoznaczny z odręcznie złożonym podpisem – jest mu równy, co do wartości prawnej.

Infografika jak założyć subkonto? Pięć kroków - pierwszy określ dla kogo będą zbierane środki, drugi przygotuj dokumenty, trzeci wypełnij porozumienie i regulamin, czwarty dostarcz komplet dokumentów do Fundacji, piąty poczekaj na mailowe potwierdzenie założenia subkonta.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami! 

tel: (22) 266 82 36 
kom: 666 324 328 
mail: [email protected]