Przejdź do głównej zawartości

Subkonto w Fundacji Avalon

Czy założenie subkonta jest płatne?

Założenie subkonta dla osób niepełnosprawnych lub przewlekle chorych (dorosłych i dzieci) w Fundacji Avalon jest całkowicie bezpłatne. Późniejsze prowadzenie subkonta do zbierania środków z 1,5% podatku i darowizn również jest bezpłatne.

Zgodnie z podpisywanym przez beneficjentów Porozumieniem Fundacja pobiera wyłącznie opłatę manipulacyjną od wpłat przekazanych na subkonto podopiecznego.

Opłata manipulacyjna wynosi:

  • 3% od wpłat środków pieniężnych pochodzących z darowizn
  • 10% od wpłat w ramach 1,5% podatku
  • 5% od środków zgromadzonych w ramach akcji kwestarskiej

Powyższa opłata pobierana jest automatycznie w momencie wpływu na subkonto danej wpłaty. Oznacza to, że jeżeli nie ma wpłat na subkonto, nie zostanie pobrana opłata manipulacyjna. Każdy Podopieczny ma dostęp do szczegółowego wglądu poszczególnych wpłat po zalogowaniu się do subkonta.

Opłata manipulacyjna zostaje w 100% przeznaczona na rozwój Fundacji i realizację jej celów statutowych.