Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki

Jak założyć subkonto?

 

Pierwszym krokiem do założenia subkonta dla osoby niepełnosprawnej lub przewlekle chorej w Fundacji AVALON może być kontakt z nami :)  - osobisty, telefoniczny, mailowy lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej - tutaj. Można też od razu wejść w zakładkę "Subkonto" na naszej stronie internetowej i stąd bezpośrednio pobrać druki potrzebne do założenia subkonta.

 

Podstawą do założenia subkonta umożliwiającego zbieranie środków z 1% podatku oraz darowizn (przelewy tradycyjne, PayU, aukcje internetowe, zakupy internetowe) jest przesłanie pocztą tradycyjną lub dostarczenie osobiście do biura Fundacji wypełnionego oraz podpisanego Porozumienia i Regulaminu. Druki Porozumienia i Regulaminu przesyłamy jako załączniki do odpowiedzi mailowej na zadane zapytanie o subkonto. Można je również pobrać z zakładki "Subkonto" znajdującej się na naszej stronie internetowej, czyli tutaj, odebrać osobiście w biurze Fundacji lub zwrócić się do nas o wysłanie pustych druków pocztą trdycyjną.

Jeśli Beneficjent jest osobą pełnoletnią i działa we własnym imieniu, to on musi podpisać Porozumienie i Regulamin. W podpisanym druku Porozumienia Podopieczny może wyznaczyć swojego Reprezentanta w Fundacju i/lub Osoby Upoważnione w wybranym zakresie. 

W przypadku, gdy przyszłym Podopiecznym jest osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełni praw (ubezwłasnowolniona), druki musi podpisać opiekun prawny – rodzic w przypadku dziecka lub Reprezentant na mocy decyzji sądu o ubezwłasnowolnieniu.

 

Podpisaną umowę należy przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres:

Fundacja AVALON - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
ul. Domaniewska 50A
02-672 Warszawa

 

Oprócz poprawnie wypełnionych druków Porozumienia i Regulaminu do założenia subkonta konieczne jest dostarczenie w formie kserokopii lub skanów dokumentów (dla Państwa bezpieczeństwa każdy z poniższych dokumentów może zostać przekreślony i opisany, że kserokopia powstała wyłącznie na potrzeby subkonta w Fundacji AVALON) takich jak:

- kserokopia/skan dokumentu medycznego z rozpoznaniem (np. ostatni wypis ze szpitala czy zaświadczenie lekarskie)

- kserokopia/skan orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli zostało takie orzeczenie wydane)

 

Dodatkowo Fundacja może wymagać od Beneficjenta i jego rodziny:

- kserokopii/skanu decyzji sądu o ubezwłasnowolnieniu lub aktu notarialnego o wyznaczeniu Reprezentanta

- kserokopii/skanu akt urodzenia w przypadku innego nazwiska dziecka i rodzica

 

Powyższe dokumenty można aktualizować w dowolnym momecie, przesyłajać do Fundacji nowe kserokopie lub skany.

 

Po otrzymaniu kompletu dokumentów są one weryfikowane w Fundacji, a jeśli wszystko jest w porządku, subkonto zostanie założone w maksymalnie 3 dni robocze. W przypadku konieczności uzupełnienia braków czy poprawienia przesłanych dokumentów Fundacja kontaktuje się z przyszłym Beneficjentem telefonicznie lub mailowo. 

Odsłony: 54313
Ulotkę wygenerowano: 0
Ulotkę wysłano mailem: 0

Masz pytanie? Prześlij prośbę o kontakt:

Temat kontaktu *

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36 lub email: [email protected]. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected]

Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych, a w przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody także w celach marketingowych i promocyjnych oraz statystycznych administratora danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma skutku dla przetwarzania wykonanego przed cofnięciem zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.

e-pity po prostu

Pomóż nam pomagać!

KRS:

0000270809

Numer konta do darowizn dla Podopiecznych:

62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Dane dla przelewów walutowych i zagranicznych >>
Donations in other currencies (Euro, USD and more) >>

OPINEO 2018a