Jak założyć subkonto?

Ograniczyliśmy proces zakładania subkonta do pięciu prostych kroków:  

 

 

1. Określ dla kogo będą zbierane środki - będzie założone subkonto
   oraz czy będzie wyznaczony Reprezentant lub Osoba Upoważniona. 
    Dowiedz się więcej na ten temat ---> LINK

 

2. Przygotuj odpowiednie dokumenty (skan lub kserokopię):

 • aktualny dokument medyczny (np. wypis ze szpitala lub zaświadczenie od lekarza) - WYMAGANE 
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności - JEŚLI ZOSTAŁO WYDANE

Dodatkowo może się przydać: 

 • decyzja sądu o ubezwłasnowolnieniu lub akt notarialny o wyznaczeniu Reprezentanta - JEŚLI ZOSTAŁ WYDANY;
 • akt urodzenia w przypadku innego nazwiska dziecka i rodzica 

3. Zapoznaj się i wypełnij Porozumienie i Regulamin.
    Wzory możesz pobrać po kliknięciu w odpowiedni przycisk. Pamiętaj o podpisie

Przycisk porozumienie Przycisk Regulamin
 

4. Dostarcz dokumenty:
  - Oryginał Porozumienia i Regulaminu 
osobiście lub pocztą na adres: 

Fundacja Avalon 
Domaniewska 50A 
02-672 Warszawa 

  - Kopie dokumentów z punktu 2:
      • w formie krerokopii razem z Porozumieniem i Regulaminem;
      • w formie skanu na adres: [email protected] 

 

5. Zaczekaj na potwierdzenie mailowe o założeniu subkonta. 
    Subkonta zakładamy w przeciągu 7 dni roboczych.

 

Teraz subkonto możesz zalozyć także online! Wystarczy, że klikniesz w przycisk:

Przycisk "online"

 

W jakiej formie mogę dołączyć wymagane do Porozumienia dokumenty? 

Przyjmujemy dokumenty w formie skanu, zdjęcia lub kserokopii. Pamiętając o bezpieczeństwie warto je przekreślić i opisać, w następujący sposób: “Kserokopia powstała wyłącznie na potrzeby założenia subkonta w Fundacji Avalon”. 

 

Gdzie znajdę Porozumienie i Regulamin 

Są cztery sposoby na pozyskanie ich: 

• Możesz je pobrać tutaj: PorozumienieRegulamin:
• Możemy wysłać je do Ciebie pocztą elektroniczną - napisz do nas na adres: [email protected]; 
• Jeśli nie masz możliwości wydrukowania dokumentów możemy je do Ciebie wysłać pocztą tradycyjną na wskazany adres;
• Wydrukowane i gotowe do wypełnienia druki znajdziesz też w siedzibie Fundacji. 

 

Kto podpisuje Porozumienie i Regulamin? 

Porozumienie jest umową prawną, dlatego może je podpisać osoba posiadająca pełnię praw. Możliwe są trzy scenariusze: 

 • Jeśli zakładasz subkonto dla siebie, spełniasz powyższy warunek, a pisanie nie sprawia Ci trudności to Ty składasz swój czytelny podpis na Porozumieniu i Regulaminie.  

 • Jeśli zakładasz subkonto dla siebie, spełniasz powyższy warunek, ale pisanie sprawia Ci trudność to dokumenty możesz podpisać Twoim tuszowym odciskiem palca z wpisanymi obok imieniem i nazwiskiem. Podpis taki powinien być złożony w obecności osoby poświadczającej i potwierdzony także jej podpisem. 

 • Jeśli subkonto jest zakładane dla osoby nie posiadającej pełni praw, dokumenty musi podpisać: 
  • w przypadku osoby niepełnoletniej - rodzic lub opiekun prawny; 
  • W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej - Reprezentant wyznaczony przez sąd w decyzji o ubezwłasnowolnieniu. 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami! 

tel: (22) 266 82 36 
kom: 666 324 328 
mail: [email protected] 

Chcesz wiedzieć więcej? Zerknij do poradnika: 

Przcisk kierujący do poradnika

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!