Przejdź do głównej zawartości

Wniosek o dofinansowanie

Na co mogę wykorzystać środki z subkonta?

Zgodnie ze statutem Fundacji Avalon, ze środków zgromadzonych na subkoncie można pokryć wszelkie koszty związane z niepełnosprawnością lub chorobą Podopiecznego, i/lub jego rodziny
Do wydatków, które podlegają dofinansowaniu ze środków zgromadzonych przez Podopiecznych Fundacji Avalon zaliczamy:

Koszty I Kategorii – koszty medyczne, w tym:

 1. Leki i środki higieniczne
 2. Wizyty lekarskie
 3. Rehabilitacja
 4. Turnusy rehabilitacyjne
 5. Sprzęt rehabilitacyjny
 6. Leczenie w kraju i za granicą

Koszty II Kategorii – koszty  transportu, w tym:

 1. Koszty dostosowania samochodu do potrzeb osób z niepełnosprawnością
 2. Koszty paliwa
 3. Koszty zakupu i eksploatacji samochodu
 4. Koszty biletów (PKP, PKS, lotnicze)

Koszty III Kategorii – koszty życia codziennego, w tym:

 1. Koszty dostosowania mieszkania do potrzeb osoby z niepełnosprawnością (zakup materiałów i wykonanie dostosowania)
 2. Koszty związane z edukacją i podnoszeniem kwalifikacji
 3. Koszty żywności
 4. Koszty ubrań
 5. Rachunki (media, czynsz, ogrzewanie, Internet, telefon, itp.)
 6. Sprzęt RTV i AGD

Środki zgromadzone na subkoncie wypłacane są na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie, do którego można dołączyć dokumenty zarówno potwierdzające wydatki już poniesione przez Podopiecznego (przelew na konto Beneficjenta), jak i te które mają być dopiero poniesione (przelew na konto Sprzedawcy).