Przejdź do głównej zawartości

Wypłata środków z subkonta - wniosek o dofinansowanie

Czy ze środków na subkoncie mogę dofinansować wydatki poniesione za granicą?

Tak. Ze środków zgromadzonych na subkoncie beneficjenta Fundacji Avalon można dofinansować wydatki poniesione za granicą. Tego typu wydatki są tak samo rozpatrywane przez Fundację podczas realizacji wniosku o dofinansowanie jak dokumenty wystawione w Polsce. Do dofinansowania możemy uznać paragony fiskalne, rachunki imienne i faktury VAT.

Zgodnie ze statutem Fundacji Avalon, do wydatków, które podlegają dofinansowaniu ze środków zgromadzonych na subkontach przez beneficjentów Fundacji, zaliczamy:

  • koszty I Kategorii – koszty medyczne, 
  • koszty II Kategorii – koszty transportu, 
  • koszty III Kategorii – koszty życia codziennego, 

nawet jeżeli zostały one poniesione w innym kraju.

Szczegółowy opis wydatków, które podlegają dofinansowaniu w Fundacji Avalon został przedstawiony w podpunkcie Poradnika – „Na co mogę wykorzystać środki z subkonta?” 

Wszystkie dokumenty dotyczące zagranicznych wydatków przy realizacji wniosku o dofinansowanie są przeliczane na złotówki zgodnie ze średnim kursem walutowym NBP z dnia wystawienia dokumentu.

Jeżeli Beneficjent, Reprezentant lub Osoba Upoważniona nie jest w stanie uzyskać rachunku lub faktury za wydatek zagraniczny, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem Fundacji i dokładny opis zaistniałej sytuacji. W takim przypadku, po wpłynięciu do Fundacji wyjaśnienia wraz z oryginałem dokumentu, Fundacja będzie informować o możliwości dofinansowania danego wydatku. Każdy niestandardowy przypadek rozpatrywany jest przez nas indywidualnie. 

Istnieje również możliwość wykonania przelewu na wskazane we wniosku konto prywatne lub do sprzedawcy w walucie zagranicznej. W takim przypadku prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji na wniosku o dofinansowanie. Realizacja wniosku w obcej walucie może się nieznacznie wydłużyć ze względu na czas potrzebny na przewalutowanie przez bank. Co ważne, przy wniosku walutowym na subkoncie będzie widoczna kwota pobrana w złotówkach.