Przejdź do głównej zawartości

Wypłata środków z subkonta - wniosek o dofinansowanie

Jak długo ważne są paragony/faktury/rachunki?

Fundacja nie określa terminu ważności dokumentów, jednakże zalecamy, aby do wniosku o dofinansowanie dołączać bieżące dokumenty tak, aby ich ewentualna korekta nie stanowiła problemu.

Oryginały dokumentów możemy odesłać po zrealizowaniu wniosku. Jeżeli dokumenty mają zostać odesłane, prosimy o dołączenie do wniosku informacji o potrzebie zwrotu dokumentów.