Przejdź do głównej zawartości

Wypłata środków z subkonta - wniosek o dofinansowanie

Jak mam wypełnić wniosek o dofinansowanie?

W przypadku wniosku papierowego, druk należy wypełnić ręcznie lub komputerowo poprzez aktywny formularz PDF. Beneficjenci mogą pobrać druk wniosku z Poradnika, z Panelu Logowania, otrzymać formularz drogą mailową lub w biurze Fundacji Avalon.

Fundacja – wniosek o dofinansowanie i wskazówki wypełniania

Na pierwszej stronie wniosku należy uzupełnić dane wnioskodawcy: beneficjenta, Reprezentanta lub Osoby Upoważnionej oraz (opcjonalnie) rubrykę dotyczącą uzasadnienia wydatków. Wydatki niestandardowe, które nie są związane z leczeniem, rehabilitacją, zakupem żywności, odzieży, środków czystości oraz higieny osobistej i ponoszeniem bieżących opłat, wymagają uzasadnienia, które należy wpisać w odpowiedniej rubryce na wniosku (punkt 2), wskazując na potrzebę zakupu.

Na drugiej stronie wniosku znajduje się zestawienie wydatków – w tej rubryce należy opisać dokumenty – podać datę, nr dokumentu oraz kwotę. Należy również zaznaczyć, czy Fundacja ma zwrócić środki na rachunek prywatny czy dokonać płatności na konto sprzedającego. Jeżeli liczba dokumentów nie mieści się na jednej stronie zestawienia, należy wypełnić załącznik do wniosku i na nim kontynuować listę wydatków. Załącznik można pobrać po zalogowaniu się do Panelu Logowania dostępnego na stronie internetowej Fundacji. 

Na dole drugiej strony wniosku jest miejsce na wpisanie wnioskowanych kwot oraz numeru rachunku do zwrotu środków. Bardzo ważne jest, aby na dole drugiej strony, w miejscu na to przeznaczonym, znalazła się data oraz odręczny podpis osoby składającej wniosek. 

Wypełniony wniosek razem z oryginałami dokumentów świadczącymi o poniesionych kosztach należy przesłać do Fundacji pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w biurze Fundacji. Biuro Fundacji jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00.