Przejdź do głównej zawartości

Wypłata środków z subkonta - wniosek o dofinansowanie

Czy Fundacja Avalon może przelać środki z subkonta bezpośrednio do sprzedawcy?

Tak. Dofinansowanie z subkonta może odbyć się bezpośrednio na konto sprzedawcy. 

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć fakturę/rachunek na przelew z odroczonym terminem płatności, fakturę pro forma, fakturę zaliczkową, prognozę, zamówienie, ofertę czy kosztorys. Wyżej wymienione dokumenty powinny być wystawione na pełne dane Beneficjenta, Reprezentanta lub Osobę Upoważnioną.  

Dokumenty typu pro forma, zamówienie, prognoza, oferta, kosztorys czy faktura zaliczkowa mogą zostać opłacone jedynie na konto sprzedawcy. Na wskazane we wniosku konto prywatne dofinansowania odbywają się na podstawie dokumentów końcowych.