Przejdź do głównej zawartości

Wypłata środków z subkonta - wniosek o dofinansowanie

Jak mogę się dowiedzieć o statusie wniosku o dofinansowanie?

Fundacja Avalon informuje mailowo o statusie dofinansowania na każdym etapie realizacji wniosku: po wpłynięciu wniosku do biura, w momencie rozpoczęcia sprawdzania wniosku i po wypłaceniu dofinansowania. Wiadomość mailowa zostaje również wysłana, gdy wniosek wymaga uzupełnienia.

Informacje o statusie wniosku są wysyłane na adres mailowy podany w Porozumieniu. Ze względu na bezpieczeństwo danych, wszelka korespondencja dotycząca subkonta oraz wniosków o dofinansowanie może odbywać się tylko przy użyciu adresu mailowego podanego w Porozumieniu. Beneficjent może też dowiedzieć się o statusie wniosku telefonicznie lub osobiście w biurze Fundacji.