Przejdź do głównej zawartości

Wypłata środków z subkonta - wniosek o dofinansowanie

Co oznacza kontynuacja wniosku o dofinansowanie i kiedy można z niej skorzystać?

Suma dokumentów dołączonych do wniosku składa się na orientacyjną kwotę wniosku. Jeżeli na dzień wpłynięcia wniosku do Fundacji, kwota zgromadzona na subkoncie jest mniejsza niż orientacyjna kwota wniosku, dofinansowanie udzielane jest do wysokości środków znajdujących się na subkoncie.

Niewypłacony w całości wniosek można kontynuować, gdy na subkoncie pojawią się środki, bez konieczności składania kolejnego druku wniosku.  W tym celu należy przesłać do Fundacji mailową dyspozycję na adres [email protected] z podaniem numeru wniosku, kwoty do wypłaty i potwierdzeniem numeru rachunku bankowego na jaki ma być wykonany przelew. Należy tylko pamiętać, że minimalną kwotą realizacji wniosku jest 100 zł. 

Stworzony został również druk Kontynuacja wniosku NOTA, który można pobrać poniżej, wypełnić, podpisać i przesłać mailowo lub listownie na adres Fundacji, w celu wypłacenia pozostałych środków z wniosków niewypłaconych w całości.