Przejdź do głównej zawartości

Wypłata środków z subkonta - wniosek o dofinansowanie

Czy w rocznym zeznaniu podatkowym mogę ubiegać się o ulgę rehabilitacyjną na podstawie dokumentów dofinansowanych przez Fundację Avalon?

Z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać podatnik, który poniósł wydatki kwalifikujące się do zakupów na cele rehabilitacyjne lub na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, a wydatki te nie zostały sfinansowane (lub dofinansowane) ze środków: Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON), Zakładowego Funduszu Aktywności (ZFA), Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) ani zwrócone w jakiejkolwiek innej formie.  

W przypadku, gdy wydatki były częściowo sfinansowane z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną z tych funduszy lub zwróconą w jakiejkolwiek formie. Zasada ta określona jest w art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a-7g, ust. 13a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W nawiązaniu do obowiązującego prawa, beneficjenci Fundacji Avalon mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej wyłącznie w przypadku, gdy wydatki były jedynie częściowo dofinansowane ze środków znajdujących się na subkoncie i/lub innych źródeł dofinansowania