Przejdź do głównej zawartości

Środki na subkoncie

Na co mogą zostać wykorzystane środki z darowizn?

Środki zgromadzone na subkoncie, pochodzące z darowizn, mogą zostać wykorzystane na dofinansowanie kosztów leczenia, rehabilitacji, transportu oraz wydatków związanych z codziennym funkcjonowaniem. Jeśli darczyńca określi konkretny cel, na który wykorzystane mają być przekazane przez niego pieniądze, zgodnie z wolą darczyńcy, możemy z nich dofinansować określony wydatek (np. leczenie, rehabilitację). Darczyńca może określić cel darowizny kontaktując się z nami mailowo na adres [email protected].

Na co można wydać pieniądze z subkonta?

Szczegółowy wachlarz wydatków, objętych dofinansowaniem, znajduje się na stronie Na co mogę wykorzystać środki z subkonta?

Co refunduje Fundacja?

Fundacja Avalon jest jedną z nielicznych organizacji, która może dofinansować codzienne wydatki beneficjenta i jego rodziny.

Dlaczego dofinansowaniu podlegają nie tylko wydatki związane z leczeniem i rehabilitacją czy transportem, a także codzienne potrzeby naszych beneficjentów?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta.

Niepełnosprawność czy choroba przewlekła, to ogromne wyzwanie dla beneficjenta i jego rodziny, które wymaga wsparcia finansowego w każdym obszarze codziennego życia.

Możliwość dofinansowania codziennych wydatków sprawia, że nasi beneficjenci, pomimo choroby czy niepełnosprawności, mogą realizować swoje marzenia, rozwijać się zawodowo, społecznie, kulturalnie, po prostu godnie żyć.

Wsparcie naszych podopiecznych w codziennym funkcjonowaniu, to nic innego, jak ważny element ich terapii czy rehabilitacji. Warto pamiętać, że nikt nie powinien skupiać się wyłącznie na chorobie czy niepełnosprawności, a żyć w sposób aktywny, najbardziej jak to tylko możliwe.

Pozytywne myślenie i dobre nastawienie są bardzo istotne dla naszych podopiecznych w codziennej walce z chorobą czy niepełnosprawnością.

Dodaj w swoich apelach o darowizny informację, o tym, że Fundacja daje możliwość dofinansowywania także wydatków dnia codziennego, tak by nie wprowadzać darczyńców w błąd. 

Zamieszczenie takiej informacji jest bardzo ważne, by darczyńca miał świadomość, co dzieje się z wpłatami, które przekazał na konkretnego podopiecznego Fundacji.

Drogi darczyńco, gdy chcesz przekazać darowiznę celową, na przykład wyłącznie na leczenie, prosimy o kontakt z Fundacją: mailowo ([email protected]) bądź telefonicznie (22 266 82 36 lub 666 324 328).

Poinformowanie Fundacji daje darczyńcy gwarancję, że środki zostaną wykorzystane wyłącznie na wskazany cel (z uwzględnieniem opłaty manipulacyjnej Fundacji Avalon w wysokości 3%).