Przejdź do głównej zawartości

Środki na subkoncie

Kiedy na subkoncie pojawi się 1,5%?

Wpłaty przekazane z corocznego odpisu 1,5% podatku księgowane są na subkontachpaździerniku.

Zgodnie z zasadami Ministerstwa Finansów, Urzędy Skarbowe są zobligowane do przekazania organizacjom pożytku publicznego (OPP) wpłat z 1,5% w formie zbiorczych wpłat do końca lipca.

Natomiast wszelkie informacje o celach szczegółowych wskazanych przez podatników dotyczące tych wpłat (m.in. cel szczegółowy, kwota, dane) Urzędy Skarbowe przesyłają OPP- w formie listy celów szczegółowych do 30-tego września.

Po otrzymaniu listy wykazanych celów szczegółowych, Fundacja potrzebuje jeszcze trochę czasu na przypisanie wszystkich środków do odpowiednich subkont i sprawdzenie, czy w celach szczegółowych nie występują błędy.

Gdy tylko sprawdzimy wszystkie wpłaty i środki pojawią się na subkontach, nasi beneficjenci zostaną o tym poinformowani drogą mailową. Wysokość zgromadzonych środków będzie można sprawdzić logując się do Panelu Logowania na naszej stronie internetowej lub kontaktując się bezpośrednio z Biurem Fundacji.