Przejdź do głównej zawartości

Środki na subkoncie

Czy darowiznę przekazaną na Fundacje lub Podopiecznego można odliczyć od podatku?

Darowizny przekazane na Fundacje Avalon lub konkretnego podopiecznego podatnik może odliczyć od dochodu wypełniając załącznik PIT/0 (osoby fizyczne) lub CIT-8 (osoby prawne).

Dlaczego?

Odliczeniu podlegają darowizny przekazane na Organizacje, Fundacje, Stowarzyszenia, które posiadają status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Listę organizacji posiadających status OPP w bieżącym roku można sprawdzić na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności.

Darowizny przekazane przez osoby fizyczne lub osoby prawne mogą zostać odliczone od dochodu, co zostało określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Osoba fizyczna może odliczyć od dochodu darowiznę lub darowizny przekazane na cele pożytku publicznego o ile ich łączna kwota w danym roku podatkowym nie przekroczy 6% jej dochodu.  W przypadku osób prawnych limit odliczeń wynosi 10% dochodu. 

Fundacja Avalon od 2009 roku posiada status OPP, w związku z tym darowizny przekazane na Fundację oraz podopiecznych Fundacji posiadających subkonto można odliczyć od podatku.

Odliczenie darowizny odbywa się na podstawie złożenia PIT/0 w przypadku osoby fizycznej
i CIT-8 w przypadku osoby prawnej.

Wysokość odliczenia ustala się na podstawie:

  • dowodu wpłaty na rachunek bankowy Obdarowanego – w przypadku darowizny pieniężnej (potwierdzenie przelewu),
  • dokumentu, na podstawie którego można określić dane Darczyńcy, wartość darowizny oraz oświadczenie Obdarowanego o przyjęciu przedmiotu darowizny – w przypadku darowizny rzeczowej (umowa darowizny + oświadczenie Obdarowanego).