Przejdź do głównej zawartości

Środki na subkoncie

Czy mogę zbierać darowizny za granicą?

Tak. Osoby niepełnosprawne posiadające subkonto w Fundacji Avalon, poza możliwością gromadzenia na nim środków z 1,5% podatku, mogą także apelować o darowizny. Darowiznę może wpłacić każda osoba, w dowolnym momencie, także z zagranicy. Przekazaną Fundacji darowiznę można odliczyć od podatku.

Darowizny przekazane w innej walucie niż PLN zostaną zaksięgowane na subkoncie w złotówkach, po przeliczeniu środków zgodnie z kursem średnim walut publikowanym przez Narodowy Bank Polski z dnia otrzymania wpłaty.

Poniżej dane do przelewów z zagranicy oraz przelewów walutowych:

IBAN – International Bank Account Number

Rachunek walutowy EUR:
IBAN: PL07 1600 1286 0003 0031 8642 6021

Rachunek walutowy USD:
IBAN: PL77 1600 1286 0003 0031 8642 6022

Rachunek dla przelewów zagranicznych w innych niż EUR I USD walutach:
IBAN: PL62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

Dane odbiorcy:

Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
ul. Michała Kajki 80/82/1
04-620 Warszawa, Polska

Bank odbiorcy:

BNP Paribas Bank Polska S.A.
Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 4
00-131 Warszawa

Kod SWIFT/BIC:  PPAB PLPK 

WAŻNE!

Jeśli chcesz przekazać darowiznę na rzecz konkretnego podopiecznego wypełnij koniecznie pole TYTUŁ PRZELEWU, wpisując w nim nazwisko i numer subkonta osoby, której chcesz przekazać darowiznę: np. „KOWALSKI, xxx”.