Przejdź do głównej zawartości

Ulotki, wizytówki i inne materiały do apelowania

Czy mogę sam zaprojektować ulotkę/wizytówkę?

Tak. Podopieczni Fundacji Avalon posiadający subkonto mogą samodzielnie projektować materiały do apelowania o wpłaty darowizn i 1,5% podatku (ulotki, wizytówki, kalendarzyki, plakaty etc.). Fundacja nie drukuje jednak przygotowanych samodzielnie przez podopiecznych materiałów.

Zgodnie z Regulaminem subkonta treść apeli beneficjentów powinna być uprzednio uzgadniana z Fundacją. Przygotowany we własnym zakresie projekt ulotki/wizytówki lub innych materiałów do apelowania należy przesłać do Fundacji mailowo na adres [email protected]

Treść apeli powinna być zgodna z celami statutowymi Fundacji oraz ze stanem rzeczywistym odnośnie sytuacji zdrowotnej podopiecznego opartej na stosownej dokumentacji medycznej, umożliwiającej zweryfikowanie jej przez Fundację. Ponadto, przesłanie apelu do weryfikacji pozwoli uniknąć pomyłek w podawanym numerze konta bankowego, KRS czy numerze subkonta.

Wychodząc naprzeciw potrzebom podopiecznych, po zgłoszeniu mailowej prośby udostępniamy logo Fundacji, którym Podopieczni mogą się posługiwać w apelach przygotowywanych samodzielnie.