Przejdź do głównej zawartości

Zamknięcie subkonta

Kto może wykorzystać środki po zamknięciu/wygaśnięciu subkonta?

W przypadku rozwiązania Porozumienia i zamknięcia subkonta beneficjent, reprezentant lub upoważniony w tym zakresie może wykorzystać zgromadzone na subkoncie środki w ciągu 60 dni kalendarzowych (liczonych od następnego dnia po dacie rozwiązania Porozumienia).

W przypadku śmierci beneficjenta i wygaśnięciu subkonta środki zgromadzone na jego subkoncie pozostaną do dyspozycji reprezentanta lub upoważnionego i będą mogły zostać wypłacone przez okres 180 dni kalendarzowych (liczonych od następnego dnia po dacie zgonu) zgodnie z Regulaminem wydatkowania środków z subkonta. Kolejne 180 dni kalendarzowych zostanie przyznane na wykorzystanie środków zgormadzonych w ramach 1,5% podatku. Jeśli przy subkoncie nie został wskazany reprezentant lub upoważniony możliwość wypłacenia środków zostanie rozpatrywana indywidualnie na podstawie przepisów prawa spadkowego.