Przejdź do głównej zawartości

Zamknięcie subkonta

Kto może wykorzystać środki po zamknięciu/wygaśnięciu subkonta?

W przypadku rozwiązania Porozumienia i zamknięcia subkonta do zbierania 1,5% podatku i darowizn, beneficjent, reprezentant lub upoważniony w tym zakresie, nadal może wykorzystać zgromadzone na swoim subkoncie środki w ciągu 60 dni kalendarzowych (liczonych od następnego dnia po dacie rozwiązania Porozumienia).

W przypadku śmierci beneficjenta i wygaśnięciu subkonta środki zgromadzone na jego subkoncie zostają do dyspozycji reprezentanta lub upoważnionego i mogą zostać wypłacone przez okres 180 dni kalendarzowych (liczonych od następnego dnia po dacie zgonu) zgodnie z Regulaminem wydatkowania środków z subkonta. Kolejne 180 dni kalendarzowych zostanie przyznane na wykorzystanie środków zgormadzonych w ramach 1,5%. Jeśli przy subkoncie nie został wskazany reprezentant lub upoważniony możliwość wypłacenia środków rozpatrywana jest indywidualnie na podstawie przepisów prawa spadkowego.