Przejdź do głównej zawartości

Zamknięcie subkonta

Co zrobić w przypadku śmierci beneficjenta Fundacji Avalon?

W przypadku śmierci beneficjenta, reprezentant, osoba upoważniona lub rodzina powinna poinformować Fundację mailowo lub listownie o zgonie (z załączeniem skanu, zdjęcia lub kserokopii aktu zgonu) w terminie do 30 dni kalendarzowych liczonych od następnego dnia po dacie zgonu.

Po zamknięciu subkonta środki na nim zgromadzone mogą zostać wykorzystane według tych samych zasad, które obowiązywały w okresie, gdy było ono aktywne. Dofinansowane mogą zostać koszty medyczne, transportu, wydatki codzienne, a także związane z pochówkiem beneficjenta.

Aby wykorzystać środki zgromadzone na subkoncie po jego zamknięciu należy wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie w formie online lub papierowo. Formularz wniosku można pobrać po zalogowaniu się do subkonta albo bezpośrednio z Poradnika, za pomocą poniższego przycisku.

Do formularza należy dołączyć faktury lub rachunki (dokumenty te muszą być wystawione na beneficjenta, a nie na Fundację), bądź paragony fiskalne.Więcej na ten temat piszemy w zakładce Jak wypłacić środki z subkonta?

Na podstawie wniosku o dofinansowanie możliwe jest także przekazanie środków na subkonto innego beneficjenta.

Wypełniony wniosek prosimy przesłać na adres:          

Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, 
ul. Domaniewska 50A
02-672 Warszawa