Przejdź do głównej zawartości

Zamknięcie subkonta

Ile czasu jest na wykorzystanie środków po zamknięciu subkonta?

Zgodnie z Regulaminem Fundacji, zamknięcie subkonta w Fundacji Avalon może nastąpić w przypadku pisemnego rozwiązania Porozumienia lub śmierci beneficjenta.

Po rozwiązaniu Porozumienia, beneficjent ma 60 dni kalendarzowych (liczonych od następnego dnia po dacie rozwiązania Porozumienia) na wykorzystanie środków zgromadzonych na subkoncie. Rozwiązanie Porozumienia musi nastąpić w formie pisemnej. Druk rozwiązania Porozumienia o subkoncie dostępny jest do pobrania z Panelu Logowania na stronie internetowej Fundacji.

W przypadku śmierci beneficjenta, reprezentant, osoba upoważniona lub rodzina powinna poinformować Fundację mailowo lub listownie o zgonie (z załączeniem skanu lub kserokopii aktu zgonu) w terminie do 30 dni kalendarzowych liczonych od następnego dnia po dacie zgonu.

Jeśli zgon zostanie zgłoszony w terminie, środki pozostające na subkoncie są do dyspozycji Rodziny przez 180 dni kalendarzowych liczonych od następnego dnia po dacie zgonu.

W przypadku gdy data zgonu przypada w okresie przekazywania środków z 1,5% podatku, tj.: 01.01-30.04, Fundacja zachowa zasadę proporcjonalności sumy wpłat do wyżej wymienionego okresu. 

Kolejne 180 dni kalendarzowych naliczane jest od momentu wpłynięcia na subkonto środków z jednego procenta.

Wszelka wypłata środków z subkonta odbywa się na podstawnie przesłania do Fundacji Avalon wniosku o dofinansowanie z dołączonymi dokumentami świadczącymi o kosztach lub dyspozycją do przeksięgowania środków na inne subkonto.