Przejdź do głównej zawartości

Zamknięcie subkonta

Ile czasu jest na wykorzystanie środków po zamknięciu subkonta?

Zgodnie z Regulaminem, zamknięcie subkonta w Fundacji Avalon może nastąpić w przypadku pisemnego rozwiązania Porozumienia lub śmierci beneficjenta.

Po rozwiązaniu Porozumienia (z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia), beneficjent ma 60 dni kalendarzowych (liczonych od następnego dnia po dacie rozwiązania Porozumienia) na wykorzystanie środków zgromadzonych na subkoncie. Rozwiązanie Porozumienia musi nastąpić w formie pisemnej. Druk Rozwiązania Porozumienia o subkoncie dostępny jest do pobrania z Panelu Logowania na stronie internetowej Fundacji.

W przypadku śmierci beneficjenta, reprezentant, osoba upoważniona lub rodzina powinna poinformować Fundację mailowo lub listownie o zgonie (z załączeniem skanu lub kserokopii aktu zgonu) w terminie do 30 dni kalendarzowych liczonych od następnego dnia po dacie zgonu.

Jeśli zgon zostanie zgłoszony w określonym powyżej terminie, środki pozostające na subkoncie będą do dyspozycji reprezentanta, upoważnionego lub rodziny przez 180 dni kalendarzowych liczonych od następnego dnia po dacie zgonu.

W przypadku, gdy data zgonu przypada w okresie przekazywania środków z 1,5% podatku, tj.: 01.01-30.04, Fundacja zachowa zasadę proporcjonalności sumy wpłat do wyżej wymienionego okresu.

Kolejne 180 dni kalendarzowych naliczane jest od momentu wpłynięcia na subkonto środków z 1,5% podatku. Informacja o zaksięgowaniu ww. środków przekazywana jest mailowo na oficjalny adres przypisany do subkonta.

Wszelka wypłata środków z subkonta odbywa się na podstawnie przesłania do Fundacji Avalon wniosku o dofinansowanie z dołączonymi dokumentami świadczącymi o kosztach lub dyspozycją do przeksięgowania środków na inne subkonto.