Przejdź do głównej zawartości

Zbiórka publiczna

Jak zacząć i kto może zorganizować akcję kwestarską?

Aby uzyskać zgodę na przeprowadzenie akcji kwestarskiej, należy złożyć wniosek u organizatora zbiórki publicznej, czyli w tym wypadku w Fundacji Avalon. Taki wniosek może złożyć zarówno beneficjent, Reprezentant przy subkoncie, jak i osoba trzecia, która uzyska specjalnie Pełnomocnictwo od beneficjenta lub Reprezentanta. Wniosek należy złożyć minimum 30 dni przed planowaną datą akcji kwestarskiej.

Wniosek oraz pozostałe dokumenty niezbędne do przeprowadzenia i rozliczenia akcji kwestarskiej można pobrać w zakładce poświęconej zbiórce publicznej lub po zalogowaniu do panelu subkonta (w artykule „Pomagam z Fundacją Avalon” – rusza zbiórka publiczna!”, dostępnym w zakładce aktualności), a wypełnione dokumenty należy złożyć osobiście lub wysłać listownie, na adres biura Fundacji:

Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym  
ul. Domaniewska 50A  
02-672 Warszawa