Przejdź do głównej zawartości

Zbiórka publiczna

Czym jest zbiórka publiczna?

Zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych z 14 marca 2014 roku, zbiórka publiczna dotyczy wyłącznie przekazywania ofiar w gotówce lub w naturze (pieniędzy i darów rzeczowych) w miejscach publicznych na określony cel. Miejsca publiczne to miejsca ogólnodostępne (np. ulice, sklepy, parki, cmentarze, czy też „domokrążne” zbieranie od domu do domu). Zgodnie z powyższą ustawą Fundacja Avalon uzyskała zgodę MSWiA na przeprowadzanie zbiórki publicznej. W ramach tej zbiórki Fundacja wydaje zezwolenia na zorganizowanie akcji kwestarskich na rzecz podopiecznych.

Dowiedz się, jak zgłosić akcję kwestarską na rzecz wybranego podopiecznego w ramach zbiórki publicznej Fundacji Avalon, w zakładce Jak zacząć i kto może zorganizować akcję kwestarską?

A co nie jest zbiórką publiczną?

  • zbieranie wpłat na konto i poprzez płatności internetowe,
  • zbiórka wśród młodzieży szkolnej odbywająca się za zgodą dyrektora placówki,
  • zbiórka na cele religijne i kościelną działalność charytatywną prowadzone na terenach kościelnych i miejscach zwyczajowo przyjętych,
  • zbiórka wśród grona osób znajomych,
  • zbiórki koleżeńskie, w zamkniętym gronie, odbywające się w lokalu urzędu publicznego na podstawie pozwolenia kierownika urzędu lub innym zakładzie pracy,
  • sprzedaż jakichkolwiek przedmiotów,
  • loteria fantowa,
  • aukcja,
  • koncert charytatywny,
  • sprzedaż cegiełek mających wartość.
Jeśli zbiórka odbywa się na terenie szkolnym, ale nie tylko wśród młodzieży i nauczycieli – to jest zbiórką publiczną. Jeśli zbiórka odbywa się w budynku szkoły, w czasie ferii, jako otwarta impreza dla mieszkańców gminy, podczas której będą zbierane pieniądze do skarbony – to jest zbiórką publiczną.