Przejdź do głównej zawartości

Zbiórka publiczna

Jak rozliczyć akcję kwestarską z Fundacją?

Po zakończeniu akcji kwestarskiej należy uzupełnić i odesłać wymagane dokumenty, a zebraną kwotę przelać na rachunek bankowy Fundacji:

62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

podając w tytule przelewu:

Nazwisko, numer subkonta – akcja kwestarska nr …

Więcej odnośnie rozliczenia znajdziesz w zakładce poświęconej zbiórce publicznej.