Przejdź do głównej zawartości

Zbiórka publiczna

Jak wypłacić z subkonta zebrane datki pieniężne w ramach akcji kwestarskiej?

Podobnie jak w przypadku wpłat z 1,5% podatku czy darowizn należy przesłać drogą listowną lub elektroniczną wniosek o dofinansowanie wraz z oryginałami dokumentów (faktury, rachunki czy paragony). Zebrane datki powinny zostać wykorzystane zgodnie z celem wskazanym we Wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie akcji kwestarskiej. W przypadku dodatkowych uwag czy pytań, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: [email protected].