Przejdź do głównej zawartości

Anna Mikołajczyk

Adwokatka Kompleksowego Centrum Poradniczego

Na zdjęciu figurka Temidy

Kontakt

czwartek: 10.00 - 18.00

Zajmuje się

Prowadzi sprawy dotyczące postępowań alimentacyjnych i rozwodowych, współpracuje z organizacjami i instytucjami wpierającymi rodzinę, zwłaszcza w walce o prawa rodzica do opieki i wychowania dziecka, jak również ustalenia kontaktów. Zajmuje się opracowaniem strategii okołoprocesowej i prowadzeniu procesów karnych, w tym spraw o wykroczenia oraz spraw dotyczących nieletnich. Reprezentuje klientów indywidualnych jak i podmioty gospodarcze w dochodzeniu roszczeń cywilnych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym.

Wykształcenie

Kształciła się w zakresie prawa, w szczególności specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym i karnym.

Kontakt

czwartek: 10.00 - 18.00

Możesz ją prosić o wsparcie w:

 • przygotowaniu niezbędnej dokumentacji prawnej,
 • redakcji pism mających skutek prawny – pozwy, sprzeciwy, odwołania do instytucji i organów administracyjnych,
 • wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących praw przysługującym osobom z niepełnosprawnościami, między innymi:
  • aktualnych unormowań prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnością jak np.: orzeczenia o niepełnosprawności,
  • form pomocy finansowej dla studentów z niepełnosprawnością,
  • zatrudnienia – uprawnienia i możliwości pracownika z niepełnosprawnością,
  • warunków uzyskania świadczeń pomocy społecznej.