Przejdź do głównej zawartości
zegarek wskazuje godzinę 11:10. obok znajduje się tytuł artykuły, nazwisko autorki. logo Kompleksowego Centrum Poradnictwa, Fundacji Avalon i PFRON.
Czas czytania: 3 min

Wynagrodzenie pracownika z niepełnosprawnością: krótszy czas pracy a pensja

Anna Mikołajczyk

Adwokatka

Pracownikowi z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje dodatkowa ulga w postaci krótszego dnia roboczego. Czy wiąże się ona z obniżeniem pensji? I co, jeżeli osoba z niepełnosprawnością chciałaby pracować 8 godzin? Odpowiedzi na te zapytania znajdziesz w artykule.

Czy skrócony czas pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej?

Wynagrodzenie za wykonaną pracę powinno uwzględniać przede wszystkim kwalifikacje pracownika, ilość i jakość wykonanej pracy.

Wobec pracownika z niepełnosprawnością pracodawca nie może stosować wynagrodzenia za etat w niższej wysokości niż w stosunku do pracownika, który tej niepełnosprawności nie posiada. Skrócony czas pracy, należny pracownikowi z orzeczeniem, w żadnym zakresie nie powoduje obniżenia wysokości pensji. Warto pamiętać, że minimalna płaca za pracę w 2021 roku wynosi 2.800zł brutto, zaś minimalna stawka godzinowa 18,30zł brutto. W 2022 roku te kwoty wzrosną odpowiednio do 3.010 zł brutto za cały etat oraz 19,70 zł za godzinę.

W przypadku godzin nadliczbowych, osoba z niepełnosprawnością ma prawo do wynagrodzenia za przepracowane godziny, jak każda inna zatrudniona w zakładzie pracy. Ponadto, zgodnie z art. 151⁸ Kodeksu pracy, każdy pracownik, który wykonuje pracę w porze nocnej ma prawo do dodatku do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy.

Wynagrodzenie za ósmą godzinę czasu pracy

Zgodnie z art. 15 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, czas pracy pracownika zaliczonego do stopnia niepełnosprawności znacznej lub umiarkowanej nie może przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Praca świadczona ponad ten czas zawsze stanowi pracę w godzinach nadliczbowych, za którą należy się dodatkowe wynagrodzenie. Należy jednak pamiętać, że niepełnosprawny pracownik nie może być zatrudniony w godzinach nadliczbowych z wyjątkiem pracy przy pilnowaniu oraz w przypadku wyrażenia zgody przez lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne bądź lekarza, który sprawuje opiekę.

Pracownik z orzeczeniem ma jednak prawo z własnej woli złożyć wniosek do pracodawcy o zwiększenie czasu pracy do 8 godzin dziennie, pod warunkiem, że uzyskał na to zgodę lekarza medycyny pracy. Wówczas, zgodnie z art. 16 ust.1 w/w ustawy, przepis wspomnianego art. 15 nie będzie miał zastosowania. Oznacza to, że wykonywana przez niepełnosprawnego pracownika praca w ósmej godzinie nie będzie pracą w godzinach nadliczbowych. W świetle powyższego uregulowania, czas pracy 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo, będzie traktowany jako obowiązująca norma czasu pracy. Dopiero przekroczenie ósmej godziny pracy przez osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym czy umiarkowanym będzie stanowiło pracę w godzinach nadliczbowych, za którą pracodawca jest zobowiązany wypłacić dodatkowe wynagrodzenie.

Może mieć miejsce także sytuacja, w której lekarz zezwoli niepełnosprawnemu tylko na pracę w godzinach nadliczbowych, a nie na zwiększenie wymiaru czasu pracy. Wtedy po przekroczeniu siódmej godziny pracy przysługuje rekompensata w formie dodatku do wynagrodzenia.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skorzystaj z darmowej porady w ramach Kompleksowego Centrum Poradniczego Fundacji Avalon

Udzielamy wsparcia poradniczo-informacyjnego, prawniczego, psychologicznego oraz seksuologicznego. Na stronie Centrum znajdziesz szczegóły odnośnie dyżurów poszczególnych specjalistów.

Zapraszamy!

Powiązane artykuły