Przejdź do głównej zawartości
Osoba trzyma plik dokumentów. Obok znajduje się tytuł tekstu, pod nim jest nazwisko autorki. Na dole umieszczono trzy logotypy: Kompleksowego Centrum Poradniczego, Fundacji Avalon, PFRON.
Czas czytania: 3 min

Orzeczenie o niepełnosprawności – czy musisz przedstawić je pracodawcy?

Anna Mikołajczyk

Adwokatka

Niepełnosprawność nie decyduje o sukcesach zawodowych pracownika. Z różnych powodów osoby z niepełnosprawnościami nie zawsze chcą okazywać pracodawcy orzeczenie. Czy słusznie?

Orzeczenie o niepełnosprawności: korzyści dla pracodawcy oraz ulgi dla pracownika

Jak wskazuje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, pracownik nie ma obowiązku informowania pracodawcy o swojej niepełnosprawności, a zatem nie musi dostarczać do zakładu pracy posiadanego orzeczenia. Brak zawiadomienia pracodawcy nie skutkuje żadnymi negatywnymi konsekwencjami z tego tytułu.

Należy jednak zdawać sobie sprawę, że nie przedstawiając orzeczenia o niepełnosprawności, pracownik traci możliwość korzystania z dodatkowych uprawnień: możliwości ograniczenia czasu pracy, dodatkowej przerwy w pracy, dłuższego wymiaru urlopu, dodatkowych dni wolnych. Powinien też być gotów do wykonywania pracy na niedostosowanym stanowisku, a w razie wypadku przy pracy nie uzyska odszkodowania.

Pracodawca swoją drogą może żądać od pracownika nie tylko podania podstawowych danych osobowych wskazanych w art 22¹§1 kodeksu pracy, ale też innych danych, zwłaszcza informacji dotyczącej posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, chcąc ustalić uprawnienia pracownika. Poza tym zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością też stanowi dodatkowe korzyści dla pracodawcy:

  • dofinansowanie wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością od PFRON,
  • refundacja składek ZUS,
  • zwrot kosztów na przystosowanie stanowiska pracy,
  • ulga we wpłatach na PFRON.

Więcej dowiedzieć się o tym możesz TU.

Niepełnosprawność jest ważna dla lekarza medycyny pracy

Kolejną bardzo istotną kwestią, którą należy mieć na uwadze są wstępne badania lekarskie, na które zostaje skierowana każda osoba ubiegająca się o pracę. Lekarz medycyny pracy podczas badania zawsze pyta o stan zdrowia i wówczas należy go poinformować o posiadanym orzeczeniu. Informacja ta jest bardzo istotna, z uwagi na zdolność pracownika do pracy na wyznaczonym stanowisku. Zatajenie informacji może wpłynąć na wydane orzeczenie co do przeciwwskazań pracownika do wykonywanej pracy. A to z kolei może mieć dalsze konsekwencje i wiązać się z naruszeniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie warto więc ukrywać orzeczenia o niepełnosprawności przed lekarzem.

Bardzo często zdarza się jednak, że niepełnosprawny pracownik po przeprowadzeniu badania i ujawnieniu lekarzowi stopnia niepełnosprawności, z uwagi na brak przeciwwskazań, uzyska orzeczenie o zdolności do wykonywania pracy, wówczas może podjąć decyzję, że nie chce korzystać z żadnych udogodnień przewidzianych przez ustawodawcę i wykonywać pracę na zasadach ogólnych.

Czy posiadanie orzeczenia ze wskazaniem ,,praca chroniona” wyklucza podjęcie pracy na otwartym rynku przez osobę niepełnosprawną?

Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w żadnym zakresie nie wyklucza zatrudnienia osoby posiadającej go u pracodawcy, który nie zapewnia warunków pracy chronionej. Jedynym wymogiem, jaki musi spełnić pracodawca, jest zapewnienie osobie niepełnosprawnej dostosowania stanowiska pracy do jej potrzeb lub zatrudnienie jej w formie telepracy.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skorzystaj z darmowej porady w ramach Kompleksowego Centrum Poradniczego Fundacji Avalon

Udzielamy wsparcia poradniczo-informacyjnego, prawniczego, psychologicznego oraz seksuologicznego. Na stronie Centrum znajdziesz szczegóły odnośnie dyżurów poszczególnych specjalistów.

Zapraszamy!

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19971230776

Powiązane artykuły