Przejdź do głównej zawartości
Kobieta na wózku pracuje przy laptopie. Obok znajduje się tytuł tekstu, pod nim nazwisko autorki, logo Kompleksowego Centrum Poradniczego, Fundacji Avalon i PFRON.
Czas czytania: 2 min

Jaki jest wymiar czasu pracy osoby z niepełnoprawnością?

Anna Mikołajczyk

Adwokatka

Jaki wymiar czasu pracy obowiązuje niepełnosprawnego pracownika?

Czas pracy osób z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień. Natomiast w przypadku osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności maksymalny czas pracy w ramach pełnego zatrudnienia wynosi 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Warunkiem korzystania ze skróconych norm czasu pracy jest przedłożenie pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.

Zatrudnieniem w niepełnym wymiarze czasu pracy nazywamy sytuację, gdy pracownik posiada orzeczenie o niepełnosprawności i wykonuje pracę krócej niż 7 godzin dziennie.

Ustawodawca przewidział od powyższych zasad także wyjątki, wskazując, że ograniczeń dotyczących skróconego czasu pracy nie stosuje się, gdy pracownik dobrowolnie zrezygnował z tego uprawnienia, składając pracodawcy wniosek o skierowanie na profilaktyczne badanie lekarskie i uzyskał zaświadczenie o niestosowaniu skróconych norm czasu pracy.

Czy osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności może wykonywać pracę w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej?

Pracownik legitymujący się orzeczeniem o niepełnosprawności nie może wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej, z wyjątkiem zatrudnienia go przy pilnowaniu mienia (na przykład portier albo ochroniarz), bądź uzyskaniu od lekarza zgody na pracę w porze nocnej. W świetle przepisu art. 151⁷§1 Kodeksu pracy, pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00.

Pracodawca ma prawo uwzględnić w regulaminie zakładu pracy konkretne godziny, w których będzie obowiązywała u niego pora nocna. Jeżeli tego nie uczyni, będzie musiał zawiadomić o obowiązujących u niego godzinach pracy każdego pracownika indywidualnie, przesyłając pismo w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę (art.29§3 Kodeksu pracy).

Natomiast praca w godzinach nadliczbowych polega na wykonywaniu jej ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. W przypadku zaliczenia osoby do stopnia umiarkowanego i znacznego niepełnosprawności, godziną nadliczbową będzie każda godzina ponad siedmiogodzinny, dobowy wymiar czasu pracy.

Pracodawca naruszający powyższe zakazy dotyczące czasu pracy, będzie ponosił odpowiedzialność za wykroczenie na podstawie przepisu art. 281 pkt.5 Kodeksu pracy, który przewiduje karę grzywny w wysokości od 1.000zł do 30.000zł.

Dodatkowe 15 minut przerwy w pracy

Na podstawie art. 134 Kodeksu pracy każdy pracownik, którego czas pracy wynosi co najmniej 6 godzin dziennie, ma prawo do przerwy trwającej co najmniej 15 minut, którą wlicza się do czasu pracy.

Jeżeli pracownik, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, przedłoży je pracodawcy, to niezależnie od powyższego uprawnienia będzie mógł dodatkowo skorzystać z dodatkowej 15-minutowej przerwy w pracy z przeznaczeniem na gimnastykę lub odpoczynek. Czas przerwy wlicza się do czasu pracy.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skorzystaj z darmowej porady w ramach Kompleksowego Centrum Poradniczego Fundacji Avalon

Udzielamy wsparcia poradniczo-informacyjnego, prawniczego, psychologicznego oraz seksuologicznego. Na stronie Centrum znajdziesz szczegóły odnośnie dyżurów poszczególnych specjalistów.

Zapraszamy!

Powiązane artykuły