Przejdź do głównej zawartości

Pytania ogólne

Jak założyć KRS?

Skrót KRS oznacza Krajowy Rejestr Sądowy. Wpis do KRS nadaje organizacji osobowość prawną, a co za tym idzie – możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej czy przyjmowania darowizn, dotacji czy środków pochodzących z ofiarności społeczeństwa.

Czy zakładając subkonto otrzymuję nr KRS?

Nie – zakładając subkonto, beneficjent posługuje się numerem KRS Fundacji (0000270809). Jest on wspólny dla wszystkich beneficjentów. Każdy z beneficjentów posiadających subkonto otrzymuje indywidualny identyfikator, składający się z nazwiska oraz numeru.

Czy posiadając tylko KRS, organizacja może przyjmować wpłaty z 1,5%?

Nie. Aby zbierać środki z 1,5%, dana organizacja musi starać się również o uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Potwierdzenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jest dopiero początkiem na drodze do uzyskania statusu OPP. Spis warunków, jakie należy spełnić, aby zostać OPP, określa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w artykule 20).  

Jak więc zbierać środki z 1,5% podatku?

Jeśli nie masz możliwości albo po prostu nie chcesz zakładać własnej organizacji, dzięki której będziesz zbierać wpłaty z 1,5% podatku i darowizny – załóż subkonto w Fundacji Avalon!

Fundacja Avalon nadaje swoim podopiecznym identyfikator składający się z nazwiska i indywidualnego numeru subkonta, a tym samym umożliwia apelowanie poprzez fundacyjny KRS oraz numer konta bankowego.