Przejdź do głównej zawartości

Pytania ogólne

Czy można mieć subkonto w dwóch fundacjach?

Tak. Fundacja Avalon nie zastrzega wyłączności na świadczenie swoich usług.

Korzystając z projektów Fundacji Avalon, nasi beneficjenci jak najbardziej mogą korzystać ze wsparcia innych organizacji.

Zawsze zalecamy jednak dokładne przeczytanie zawieranej z każdą organizacją umowy, bowiem każda z nich może mieć własne regulacje w tym zakresie.