Przejdź do głównej zawartości

Droga do Aktywności

Na zdjęciu uśmiechnięta dziewczyna za wózku przy biurku z książkami i laptopem

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie „Droga do aktywności”, współfinansowanym ze środków Urzędu Miasta St. Warszawy. Projekt ma na celu aktywizację zawodową oraz przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością.

Chcemy motywować do działania! Pokazać jak podjąć ten pierwszy krok, by rozpocząć swoją drogę zawodową. W ramach projektu proponujemy warsztaty coachingowe i psychoedukacyjne, zajęcia aktywni w społeczeństwie, indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym oraz warsztaty dla rodzin, opiekunów i bliskich osób z niepełnosprawnością.

Do udziału zapraszamy osoby:

  • w wieku od 18 do 60 r.ż.,
  • posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • bezrobotne,
  • zamieszkujące na terenie Warszawy.

Kiedy?

Projekt będzie realizowany w latach 2022 – 2024, a jego ramach zostaną zrealizowane 3 pięciomiesięczne cykle warsztatów i działań aktywizujących zawodowo i społecznie. Trwa rekrutacja! Zgłoszenia przyjmujemy w wersji elektronicznej bądź w wersji papierowej w siedzibie Fundacji (ul. Domaniewska 50a), szczegóły poniżej.

Uwaga – każda osoba może wziąć udział tylko w jednym z cyklów projektowych. W każdym z cyklów mogą wziąć udział 24 osoby.

Gdzie?

Zajęcia grupowe będą się odbywać w siedzibie Fundacji, przy ulicy Domaniewskiej 50A w Warszawie. Wyjątkiem będą zajęcia Aktywni w społeczeństwie, które będą realizowane w warszawskich instytucjach kultury (muzeach, teatrach, kinach itp.).

Zajęcia indywidualne będą realizowane online za pośrednictwem platformy Teams. Dopuszczamy też możliwość odbycia zajęć stacjonarnie, po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym.

Jak się zgłosić?

  1. Zapoznaj się z regulaminem programu i upewnij się, że spełniasz wszystkie warunki do udziału w projekcie.
  2. Wypełnij Formularz Zgłoszeniowy:
  3. Zaczekaj na wyniki wstępnej rekrutacji – skontaktujemy się z Tobą i powiadomimy o nich.
  4. W wypadku pozytywnego wyniku rekrutacji wstępnej prosimy o przesłanie scanów dokumentów uzupełniających na adres [email protected]  lub dostarczenia osobistego do siedziby Fundacji: 

Ponadto prosimy o przesłanie do wglądu 

  • orzeczenia o niepełnosprawności Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub równoważnego

Dokumenty uzupełniające należy złożyć w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty przesłania Formularza Zgłoszeniowego.

Co w programie?

Zajęcia indywidualne

Na zdjęciu mężczyzna w marynarce trzymający podkładkę.

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Dzięki wyjątkowej atmosferze podczas indywidualnych spotkań z trenerem, każdy uczestnik otrzyma fachowe wsparcie w rozpoznaniu swoich potrzeb oraz predyspozycji zawodowych. Nabędzie także umiejętność wyszukiwania odpowiednich dla siebie kursów, podnoszących kwalifikacje w danej dziedzinie. Celem zajęć jest określenie swoich potrzeb i rozpoznanie predyspozycji zawodowych.

Na zdjęciu dwie osoby, jedna trzyma drugą za rękę.

Indywidualne wsparcie psychologiczne

Jak pokonywać bariery związane z niepełnosprawnością? Jak zrozumieć podejście do własnej niepełnosprawności i je zmienić? Indywidualne spotkania z doświadczonym psychologiem, prowadzone w bezpiecznej atmosferze pomogą odpowiedzieć na te i inne pytania. Zmiana postawy ułatwi pokonywanie barier pojawiających się w życiu codziennym. Celem spotkań jest wypracowanie sposobów radzenia z barierami pojawiającymi się w życiu codziennym.

Zajęcia grupowe

Na zdjęciu trzech mężczyzn na wózkach trzyma się za ręce i unosi je w górę

Warsztaty coachingowe w zakresie rozwoju zawodowego

Jak przygotować się do procesu rekrutacji? Jak samodzielnie stworzyć CV oraz list motywacyjny? Jak radzić sobie sytuacjami stresującymi w miejscu pracy? Na tego typu pytania odpowiemy na warsztatach prowadzonych przez wykwalifikowanych doradców zawodowych, którzy efektywnie i skutecznie przekażą swoją wiedzę. Na każdych warsztatach pojawi się gość specjalny (potencjalny pracodawca / osoba z niepełnosprawnością), który podzieli się własnym doświadczeniem zawodowym oraz osiągniętymi sukcesami.

Na zdjęciu sześć osób stojących w okręgu i trzymających się za ręce.

Warsztaty psychoedukacyjne w zakresie rozwoju osobistego

Udział w warsztatach umożliwi rozwój umiejętności radzenia sobie z bieżącymi oraz przyszłymi problemami. Spotkania mają na celu zachęcenie uczestnika do poznania siebie i odkrycia wewnętrznych zasobów. Podejmiemy działania na rzecz wzmacniania poczucia własnej wartości.

Na zdjęciu chłopiec na wózku zjeżdża z podjazdu przy budynku.

Zajęcia Aktywni w społeczeństwie

Zajęcia grupowe realizowane na zewnątrz, w formie bardzo ciekawej gry miejskiej. Uczestnicy mają możliwość nabycia umiejętności poruszania się i radzenia sobie w takich miejscach jak kino, teatr, filharmonia, muzeum czy restauracja. Celem zajęć jest oswojenie się z tego typu instytucjami, nauczenie się korzystania z nich, ale również miłe spędzenie czasu i integracja wszystkich uczestników zajęć.

Na zdjęciu kobieta przynosi zakupy dla pani na wózku.

Warsztat dla rodzin, opiekunów i bliskich osób z niepełnosprawnością

Warsztaty przeznaczone dla rodzin, opiekunów i bliskich osób z niepełnosprawnością, uczestniczących w danym cyklu projektu. Spotkanie poprowadzi psycholog oraz fizjoterapeuta, mający wieloletnie doświadczenie w terapii osób z niepełnosprawnością. Każdy uczestnik warsztatów będzie miał możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami i osobistymi przeżyciami oraz uzyskania odpowiedzi na trudne pytania związane z wsparciem osób z niepełnosprawnościami.

Potrzebujesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!

e-mail: [email protected]

tel : 790445490