Przejdź do głównej zawartości
Czas czytania: 3 min

Dofinansowanie do samochodu dla osób z niepełnosprawnościami

Agnieszka Harasim

Specjalistka ds. niepełnosprawności w Kompleksowym Centrum Poradniczym Fundacji Avalon

Pod koniec września 2022 Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła kolejny program z pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”, pod nazwą Mobilność osób z niepełnosprawnością.

Program ma ułatwić transport osób z najcięższymi niepełnosprawnościami.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2022-2025.

Kto może zostać beneficjentem programu?

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia następujące warunki:

 1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawność uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego;
 2. oświadczy, że nie dokona zbycia pojazdu dofinansowanego ze środków Programu, przez okres co najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania;
 3. poświadczy konieczność stosowania wózka inwalidzkiego zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku do Programu;
 4. w przypadku, gdy wniosek dotyczy zakupu pojazdu dostosowanego do potrzeb kierowcy poruszającego się na wózku inwalidzkim, do wniosku dołączy również cyfrowe odwzorowanie prawa jazdy kategorii B.

Program będzie również przewidziany dla pasażerów z niepełnosprawnością, uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego, które nie są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu.

Dostosowany samochód, czyli jaki?

Dofinansowaniem mogą być objęte tylko te samochody, na które kupujący otrzyma gwarancję.

Dofinansowanie zakupu samochodu możliwe jest po spełnieniu następujących warunków;

 1. dostosowany samochód osobowy będzie zakupiony od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, której przedmiotem jest handel hurtowy i detaliczny samochodami osobowymi, naprawa samochodów osobowych samochodowych (dział: 45 Polskiej Klasyfikacji Działalności), potwierdzony wpisem do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON lub tożsamych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej;
 2. dostosowany samochód osobowy, na dzień jego odbioru, czyli na dzień wystawienia faktury o płatność końcową będzie dopuszczony do ruchu drogowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Dostosowany samochód osobowy, którego zakup dofinansowano ze środków Programu:

 1. w przypadku dostosowanych samochodów osobowych do potrzeb kierowcy poruszającego się na wózku inwalidzkim – musi umożliwić zajęcie miejsca kierowcy oraz możliwość samodzielnego prowadzenia pojazdu bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego na fotel kierowcy. Wprowadzone dostosowania muszą mieć charakter indywidualny, uwzględniający możliwości beneficjenta;
 2. w przypadku dostosowanych samochodów osobowych do potrzeb pasażera poruszającego się na wózku inwalidzkim – musi umożliwić podróż osoby z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego na fotel pasażera.

Jakie dofinansowanie będzie można uzyskać?

Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od ceny zakupu dostosowanego samochodu osobowego. PFRON dofinansuje je (poniższe wartości dofinansowania mogą się kumulować) w następującej wysokości:

 1. dla samochodów dostosowanych do ich prowadzenia przez osobę niepełnosprawną:
  • do kwoty 150.000,00 zł – 80% ceny samochodu,
  • nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł – 50%,
  • nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł – 30%
  • nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł – 0%;
 2. dla samochodów dostosowanych do podróży osoby z niepełnosprawnością jako pasażerem:
  • do kwoty 130.000,00 zł – 85% ceny samochodu,
  • nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł – 50%,
  • nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł – 30%,
  • nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł – 0%.

Kiedy będzie można złożyć wniosek?

W każdym roku realizacji Programu przeprowadzane są dwie tury naboru wniosków:

 1. tura pierwsza: od pierwszego dnia roboczego po ostatnim dniu lutego tego roku od godziny 10:00 do 31 marca tego roku do godziny 23:59,
 2. tura druga: od pierwszego dnia roboczego po ostatnim dniu lipca tego roku od godziny 10:00 do 31 sierpnia tego roku do godziny 23:59.

W jaki sposób będzie można ubiegać się o dofinansowanie?

Wnioski będzie można złożyć WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej:

 1. przez teletransmisję danych;
 2. w Oddziale PFRON przy pomocy pracownika Oddziału.

Potwierdzenie złożenia wniosku będzie wymagało posiadania podpisu kwalifikowanego lub zaufanego.

Opracowano na podstawie:
1. Wielki powrót programu samochodowego. Kto z niego skorzysta? – niepelnosprawni.pl
2. Program wspierający mobilność osób z niepełnosprawnością z pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)

Chcesz wiedzieć więcej?

Skorzystaj z darmowej porady w ramach Kompleksowego Centrum Poradniczego Fundacji Avalon

Udzielamy wsparcia poradniczo-informacyjnego, prawniczego, psychologicznego oraz seksuologicznego. Na stronie Centrum znajdziesz szczegóły odnośnie dyżurów poszczególnych specjalistów.

Zapraszamy!

Powiązane artykuły