Przejdź do głównej zawartości
Na stole biurowym leżą papiery z wykresami, a nad nimi widać ręce dwóch mężczyzn w garniturach.
Czas czytania: 2 min

Czy firma może przekazać 1,5% podatku?

Przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) jest uprawnieniem przysługującym podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że firmy prowadzące działalność gospodarczą w formie spółek kapitałowych nie mogą skorzystać z tej możliwości. Jednak prowadząc działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, właściciel firmy ma możliwość przekazania 1,5% na rzecz OPP, niezależnie od źródła uzyskiwanych dochodów i formy opodatkowania.

PIT-36 i PIT-37 a 1,5% podatku

Podatnicy rozliczający się na formularzach PIT-36 i PIT-37 mają prawo do przekazania 1,5% podatku na rzecz wybranej OPP. Dotyczy to zarówno osób fizycznych uzyskujących dochody z różnych źródeł, takich jak umowa o pracę, działalność gospodarcza czy najem nieruchomości, jak i podatników osiągających przychody tylko z jednego źródła, np. wyłącznie z prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku rozliczenia na formularzu PIT-36 lub PIT-37, podatnik ma możliwość wskazania w zeznaniu podatkowym organizacji pożytku publicznego, na rzecz której chce przekazać 1,5% należnego podatku. Kwota ta zostanie następnie przekazana przez urząd skarbowy bezpośrednio na konto wybranej OPP.

Podatek liniowy a 1,5%

Możliwość przekazania 1,5% podatku na OPP przysługuje również podatnikom opodatkowanym 19% stawką podatku liniowego. Dotyczy to między innymi osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które wybrały opodatkowanie dochodów liniową stawką podatku zamiast skali podatkowej. W przypadku rozliczania się na zasadach podatku liniowego, podatnik ma możliwość wskazania w zeznaniu podatkowym organizacji pożytku publicznego, na rzecz której chce przekazać 1,5% należnego podatku.

1,5% na OPP a opodatkowanie ryczałtem

Prawo do przekazania 1,5% podatku na OPP przysługuje również podatnikom opodatkowanym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Oznacza to, że z tej możliwości mogą skorzystać między innymi osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług, handlu czy niektórych wolnych zawodów, które wybrały opodatkowanie ryczałtem zamiast na zasadach ogólnych. Podobnie jak w przypadku innych form opodatkowania, podatnicy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą wskazać w zeznaniu podatkowym organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcą przekazać 1,5% należnego podatku.

Jednoosobowa działalność gospodarcza a 1,5% podatku

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą przekazać 1,5% należnego podatku na rzecz OPP, niezależnie od tego, czy rozliczają się na skali podatkowej (PIT-36, PIT-37), czy też wybrały opodatkowanie 19% stawką liniową. Oznacza to, że właściciele firm jednoosobowych mają takie samo uprawnienie jak pozostali podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych. Mogą oni wskazać wybraną organizację pożytku publicznego w zeznaniu podatkowym, a urząd skarbowy przekaże na jej konto kwotę stanowiącą 1,5% należnego podatku.

Powiązane artykuły