Przejdź do głównej zawartości
Telefon, na którego ekranie wyświetla się napis
Czas czytania: 3 min

Jaka jest różnica między darowizną a 1,5% podatku? 

Podatnicy mogą na dwa sposoby wspierać finansowo wybrane cele społeczne: darowizną pieniężną lub przekazaniem 1,5% podatku organizacji pożytku publicznego. Wysokość darowizny jest dowolna, przekazuje się ją bezpośrednio i w wybranym terminie. Wskazując ją w rozliczeniu rocznym, można skorzystać z ulgi obniżającej podstawę opodatkowania. Wartość 1,5% wyliczana jest z kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych i przekazywana poprzez urząd skarbowy. 

Czy 1,5% podatku i darowizna się wykluczają? 

Rozliczenie ulgi na darowiznę oraz przekazanie 1,5% podatku na organizację pożytku publicznego w ramach jednej deklaracji podatkowej nie wyklucza się. Co więcej, darowiznę można przekazać tej samej instytucji, której przekazujemy 1,5 % podatku.  

Należy przy tym pamiętać, że ulga na darowiznę zmniejsza dochód roczny, więc zmniejsza także podatek – nie płaci się go od zarobionych pieniędzy, które zostały przekazane na cel społeczny. Jednak przed skorzystaniem z tej korzyści trzeba ofiarować potrzebującym pieniądze ze swojego budżetu. Z kolei przekazanie 1,5% podatku jest neutralne finansowo, a także nie zmniejsza podatku – zmienia tylko to, że jego część trafia na rzecz wybranej organizacji zamiast do skarbu państwa.  

Darowizna a odliczenie w PIT 

Jeśli podatnik chce zmieścić się w limicie, wartość darowizny nie może przekraczać 6% jego  przychodów. Ściślej rzecz ujmując, może być wyższa, ale w PIT rozliczamy kwotę do wysokości 6%. Fakt przekazania 1,5% podatku na OPP nie ma wpływu na limit przy odliczaniu przekazanej darowizny

Darowiznę odlicza się od dochodu, wypełniając załącznik PIT/O. Należy w nim podać przekazaną kwotę, wartość dokonanego odliczenia oraz dane obdarowanego (nazwa i adres). Nie trzeba dowodzić, że beneficjent wykorzystał  darowiznę na cele statutowe – to on musi mieć to udokumentowane. 

 Dla kogo darowizna, aby ją rozliczyć w PIT?  

Aby rozliczyć darowiznę w PIT, pieniądze można przekazać podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego. Nie muszą mieć one statusu OPP, lecz mogą. Darowiznę można przekazać: 

  • organizacjom pozarządowym; 
  • kościołom i związkom wyznaniowym, jeśli prowadzą działalność pożytku publicznego; 
  • kościołom i związkom wyznaniowym na cele kultu religijnego; 
  • spółdzielniom socjalnym; 
  • stowarzyszeniom samorządu terytorialnego; 
  • spółkom akcyjnym i z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubom sportowym, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 

Darowizną nie wolno obdarować osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, które działają dla zysku, czyli zwykłych firm, np. spółek prawa handlowego. Można przesłać ją bezpośrednio na konto podmiotu wskazanego albo przekazać w gotówce (choć wtedy nie można jej odliczyć podstawy opodatkowania). 

W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z tym, komu chcemy pomóc, aby upewnić się, czy możemy skorzystać z odpisu. Organizacje, które pomagają dzięki hojności darczyńców, doskonale wiedzą, kto i na jakich zasadach może im pomagać i udzielą na ten temat informacji. 

Powiązane artykuły