Przejdź do głównej zawartości
Nic co ludzkie - video

Niepełnosprawność nas nie ogranicza

Dyskryminacja tak!

Czy wiesz, że w Polsce żyje, według różnych szacunków, między 5 a 7 milionów osób z niepełnosprawnościami? Czy wiesz, że ich znaczna część, doświadcza dyskryminacji w bardzo wielu obszarach życia? Dołącz do nas! Razem stańmy przeciwko wykluczeniu i dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami! Sprawdź co możesz zrobić.

Partnerem strategicznym akcji jest Żabka. Partnerem medialnym akcji jest Onet.

Deklaracja „Szanuję. Nie Dyskryminuję!2023

Niepełnosprawność to nie słabość!

Niepełnosprawność nie czyni osób słabszymi, mniej wartościowymi, mniej istotnymi czy gorszymi. Każdy człowiek jest przede wszystkim człowiekiem, a niepełnosprawność jest jedną z wielu cech składających się na pełnię osobowości.

Każdy człowiek powinien być równo traktowany w każdej sferze życia, w szczególności w życiu społecznym, gospodarczym czy politycznym oraz być w sposób adekwatny reprezentowany w przekazie medialnym i rozrywkowym – telewizji, radiu, filmie, sztuce, czy reklamie. Nikt nie ma prawa do dyskryminowania innych ludzi w oparciu o jakiekolwiek ich cechy, w tym do dyskryminowania osób z niepełnosprawnościami z powodu ich niepełnosprawności.

Przeczytaj Deklarację

My, niżej podpisani:

 • Deklarujemy swój stanowczy sprzeciw wobec każdego przejawu dyskryminacji wobec osób z niepełnosprawnościami!
 • Apelujemy o poszanowanie ich godności, zasady równego traktowania oraz prawa do samostanowienia i aktywności w każdej sferze życia.
 • Apelujemy o pełne i pilne wdrożenie w Polsce Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami!
 • Sprzeciwiamy się ekonomicznemu wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami!
 • Apelujemy o wprowadzenie powszechnego, ustawowego, dostosowanego do realnych potrzeb oraz opartego na jasnych zasadach systemu asystencji dla osób z niepełnosprawnościami wymagających stałego wsparcia, dla zapewnienia im godnej egzystencji i pełni możliwości korzystania ze swoich praw.
 • Apelujemy o zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami pełni możliwości korzystania z powszechnego systemu edukacji dla zapewnienia równych szans w rozwoju dotyczącym każdej sfery życia.
 • Apelujemy o zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami pełni możliwości korzystania z systemu opieki zdrowotnej, kładąc szczególny nacisk na dostosowanie placówek realizujących usługi zdrowotne oraz na konieczność zapewnienia wysokiego poziomu wiedzy i empatii ze strony wszystkich pracowników tychże placówek.
 • Apelujemy o zapewnienie pełni możliwości korzystania z każdej innej sfery zadań publicznych realizowanych przez polskie państwo, a także jednostki samorządu terytorialnego.
 • Sprzeciwiamy się pozbawianiu osób z niepełnosprawnościami prawa do miłości! Każdy człowiek ma prawo do budowania relacji intymnych, partnerskich i rodzinnych, a także do spełnienia w roli rodzica.
 • Sprzeciwiamy się wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami z rynku pracy z powodu ich niepełnosprawności oraz ocenianiu efektów ich pracy nie ze względu na realne wyniki, ale na poziom sprawności!
 • Apelujemy o powszechne stosowanie dostosowanych narzędzi komunikacji, aby umożliwić wszystkim osobom z niepełnosprawnościami dostęp do każdej istotnej dla nich informacji.
 • Sprzeciwiamy się przedmiotowemu traktowaniu osób z niepełnosprawnościami! Każdy człowiek, także człowiek z niepełnosprawnością, ma podstawowe prawo do niezależnego decydowania o sobie w każdej dotyczącej go sprawie.
 • Apelujemy o stosowanie zasady „nic o nas bez nas” w każdej decyzji dotyczącej społeczności osób z niepełnosprawnościami. W szczególności apelujemy o branie pod uwagę stanowisk środowiska osób z niepełnosprawnościami, w tym reprezentujących je organizacji pozarządowych.

Niepełnosprawność nie ogranicza! Dyskryminacja tak!

Podpisz Deklarację

Liczba podpisów pod Deklaracją: 0
Zobacz kto!

  Brak podpisów.

  Wesprzyj zbiórkę!

  Fundacja Avalon działa na rzecz walki z dyskryminacją osób z niepełnosprawnościami, a także na rzecz wyrównywania szans OzN w dążeniu do aktywności w każdej sferze życia. Twoje wsparcie ma realne przełożenie na nasze działania!

  Czwórka osób z niepełnosprawnością - dwie kobiety na wózkach, chłopiec z autyzmem oraz mężczyzna.

  Za każde wsparcie, udostępnienie zbiórki, dołączenie do naszych działań – serdecznie dziękujemy.

  Kup pin!

  Niepełnosprawność nie ogranicza, ale dyskryminacja tak. Kup pin zaprojektowany przez KABAK we współpracy z Fundacją Avalon. Przypnij go i pokaż swój sprzeciw wobec dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.

  Badanie o dyskryminacji 

  Badanie zostało przeprowadzone przez Fundację Avalon w kwietniu 2023 roku, w celu zdiagnozowania problemu dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. Zachęcamy do zapoznania się z raportem.

  Przyjdź na piknik!

  Zdjęcie pikniku Fundacji Avalon zrobione ze sceny - uczestnicy uśmiechają się do aparatu. W tle namioty.

  Gdzie?

  Park Szcześliwicki, Warszawa

  Kiedy?

  28 maja, start: 10:00

  W programie między innymi:

  Całą imprezę poprowadzi Marcin Fitch! 
  Wszystkie aktywności są bezpłatne!  

  Bohaterowie spotu

  Partner strategiczny

  Partner medialny